Universiteit Hasselt: weer benadeeld!

In het Vlaams regeerakkoord zijn vier nieuwe opleidingen ingeschreven voor de Universiteit Hasselt (UHasselt) op basis van het door de instelling opgestelde groeiplan.
Deze zouden decretaal verankerd worden.

Wat blijkt nu?
Het voorstel van de tekst van decreet druist in tegen de juridische  principes qua onderwijsbevoegdheid  en de procedure tot erkenning van nieuwe opleidingen. Zo ontstaat er een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Zelfs de Raad van State bevestigt dat.
Alle universiteiten, op uitzondering van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), volgen die redenering in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

UHasselt krijgt geen enkele reactie van minister van Onderwijs Ben Weyts ondanks aandringen, zelfs per brief.

Waarom moet Limburg altijd benadeeld worden?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De Vlaamse regering, zeker met drie Limburgse ministers, moet de gemaakte afspraken in het regeerakkoord nakomen.
Ik hoop dat alle Limburgse Vlaamse verkozenen over de partijgrenzen heen aan één zeel trekken, zoals onze collega’s in het federaal parlement bij de mijnwerkerspensioenen. (1)”

Hieronder kan u de reportage van Televisie Limburg (TVL) en het artikel op de website van Het Laatste Nieuws van donderdag 28 mei 2020 (2) (3) zien.