Vlaamse regering is een besparingsregering

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove op maandag 9 december 2019 tijdens het provinciaal sp.a bestuur in het cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5.

De verdere afbouw van de overheid, de privatisering, het bijna ontkennen van het klimaatprobleem en de Vlaamse identiteit lopen als een rode draad doorheen het Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de leidraad, die Ludwig Vandenhove gebruikt heeft tijdens zijn uitéénzetting.

Regeerakkoord Vlaamse regering: provinciaal bestuur sp.a Limburg 9 december 2019

-Uitgebreid regeerakkoord (meer dan 300 pagina’s), iedereen kan het lezen.

-Geen cijfers bij de regeringsverklaring, oppositie vertrokken uit het halfrond.

Het werd snel duidelijk waarom: diverse besparingen (zorg, onderwijs, cultuur, etc.).

-Zit rommelig in elkaar.
In feite onbegrijpelijk dat ze daar zolang hebben moeten over vergaderen.

Met de federale regering zouden we bijna vergeten dat de Vlaamse regering ook te laat was met de regeerverklaring. Dus: ‘wat we in Vlaanderen doen, doen we beter’, klopt niet.

-Uitgebreide tekst om alles uit te schrijven, zodat de Vlaamse regering niet opnieuw een kibbelkabinet zou worden. Maar daar merken we niet veel van: cultuursubsidies, verklaringen viceminister- president Bart Somers over paars en over de N-VA en N-VA Open Vld en het klimaatpact.

-De meerderheid beweert dat het een investeringsregering is. In de praktijk is het echter een besparingsregering.

-Ik ga het niet hebben over de federale regeringsonderhandelingen, dat zal Meryame Kitir straks doen. Maar één zaak moet mij van het hart: die partijen, die altijd gepleit hebben voor een regionalisering en dat nu nog doen, zeggen nu dat asymmetrische regeringen niet kunnen werken.
Begrijpen wie kan!

-Afbouw overheid (deze legislatuur 1 440 personeelsleden voor een bedrag van 74 880 000 euro), privatisering, het bijna ontkennen van het klimaatprobleem -innovatie en technologie worden als heilig beschouwd-  en de Vlaamse identiteit (canon, eigen Vlaamse justitie, parallelle dienst aan de Staatsveiligheid om moskeeën te controleren)  zijn rode draden doorheen het regeerakkoord.

-Politieke aanpassingen: onder andere afschaffing opkomstplicht en bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen krijgt de persoon met het meeste voorkeurstemmen van de sterkste lijst het initiatiefrecht om een coalitie te vormen.
Met beide elementen zullen we lokaal politiek rekening moeten mee houden.

-Fusies van gemeenten.
Het regeerakkoord is daar niet echt duidelijk in, maar ik heb daar al (on)rechtstreeks een aantal vragen over gesteld.
Zeker bevoegd minister Bart Somers is voorstander van schaalvergroting via fusies.

Is politiek ook belangrijk voor ons als sp.a in Limburg.

-Commissies in het Vlaams parlement.
Els Robeyns: De Lijn en mobiliteit.
Ludwig Vandenhove: landbouw, dierenwelzijn en personen met een handicap. Maar wij kunnen vragen over alles stellen, vind ik belangrijk. Dus speel ze maar door aan Els en mij en/of aan het Studiecentrum Willy Claes.
Parlementaire medewerker Michaël Awouters.

-Limburgse punten.
Met 3 ministers (Zuhal Dimir, Lydia Peeters en Wouter Beke) zou Limburg nu toch eindelijk het aandeel moeten krijgen, waar we recht op hebben. Maar het blijkt nu al dat dit niet het geval zal zijn (onder andere De Lijn, cultuur, sociale woningbouw, etc., zie verder).
Daar moeten we als sp.a op inspelen.

(1)Mobiliteit: onduidelijkheid over Spartacus en over Noord-Zuid, onder andere qua financiële middelen.

(2)De Lijn: zie tussenkomsten Els Robeyns.
Werking vervoersregio’s één jaar uitgesteld.
Deze Vlaamse regering wil heel duidelijk De Lijn privatiseren.

Bij debatten in het Vlaams parlement merken we heel duidelijk de breuklijn tussen links (PVDA, Groen en sp.a) en de rest.

(3)Provincies blijven behouden, maar ze komen geen enkele keer voor in de tekst qua organisatie, betrokkenheid en/of financiële steun.
Bevoegd minister Bart Somers is duidelijk: telkens geen of ontwijkende antwoorden, onder andere op vragen van sp.a collega Kurt Deloor.
Mijn persoonlijk idee: dit is de laatste legislatuur  van de provincies in de huidige vorm.

(4)De Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) blijft bestaan en krijgt 100 miljoen euro extra geld. Dus een goede zaak. Maar extra geld mag enkel gebruikt worden om kleine beloftevolle bedrijfjes te laten groeien én om te investeren in spinn-offs van de Universiteit Hasselt (U Hasselt).

(5)Komt er een SALK 2.0?
Afwachten.
Nu vrijdag 13 december 2019 komt de SALK taskforce nog eens samen, misschien komt er dan meer duidelijkheid.

(6)Universiteit Hasselt.
Krijgt maar 4 opleidingen (de minst interessante, die veel geld kosten) bij van de 12 voorgestelde.

(7)Gemeenten.
Cumulatief over de periode 2020-2024 gaat het om een injectie van 1,9 miljard euro: de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenfactuur (1 miljard euro), een nieuwe financiële stimulans voor lokale besturen om maximaal open ruimte te vrijwaren en het behouden van de groeinorm van 3,5% in het Gemeentefonds (400 miljoen euro).

Elke gemeente beschikt over de concrete cijfers. We hebben er ook uitgebreid aandacht aan besteed tijdens de vergadering van het provinciaal begeleidingscomité van zondag 20 oktober 2019.
Daar bestaat een afzonderlijke nota over, die een overzicht geeft van alle maatregelen, die een invloed hebben op de gemeenten.

De subsidies voor de vrijwaring van de OPEN ruimte zijn zonder voorwaarden.
Voor wat gaat dat geld gebruikt worden?
Deze regeringsbeslissing benadeelt Limburg met om en bij de 40% kwaliteitsvolle natuur en 32,50% van de bossen in Vlaanderen.
In Limburg heeft om en bij de 25% van de oppervlakte een groene bestemming.
Een gemiste kans!

Zie artikel ‘Het Belang van Limburg’ van maandag 2 december 2019 ‘Gemeenten verliezen 13 miljoen door korting voor bedrijven. Vijf zwaarst getroffen gemeenten door belastingskorting’.
Vraag van Els Robeyns op aangeven van burgemeester Fons Verwimp van Tessenderlo.
Limburg verliest 2,3 miljoen euro, Tessenderlo 747 000 euro door de korting, die bedrijven krijgen op hun onroerende voorheffing als ze investeren in machines.

(8)Cultuur en sociale huisvesting.
Zie cijfers Studiecentrum Willy Claes.
Cultuur: 235 000 euro minder subsidies.
Sociale huisvesting: wachtlijst van om en bij de 22 000 Limburgers.

Conclusie: Vlaanderen en Limburg zullen nog een koudere samenleving worden!