Illegaal kweken van honden: streng(er) aanpakken

“Het illegaal kweken van honden - lees ‘broodfok’ - moet streng(er) aangepakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik heb er nogmaals Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over ondervraagd tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 1 december 2021 naar aanleiding van een concrete situatie in Lochristi.

Treedt de inspectiedienst van Dierenwelzijn voldoende op?
Worden illegale uitbatingen snel genoeg gesloten?
Wordt er voldoende streng opgetreden als bepaalde uitbaters ‘hervallen’?
Maken hondenkwekerijen geen gebruik van het feit dat de vraag van de consumenten het aanbod overtreft?

Ik begrijp perfect dat alles volgens de geldende wetgevende en decretale bepalingen moet gebeuren opdat de Raad van State bepaalde sancties niet zou teniet kunnen doen, maar voldoende signalen geven is eveneens belangrijk.

De sector heeft er moeite mee dat de term ‘broodfokkerij’ gebruikt wordt.
Ik kan dat enigszins begrijpen vanuit diegenen, die het serieus menen met het kweken en het verkopen van honden. Maar in die context zou het goed zijn dat de sector ook (meer?) inspanningen doet om de cowboys te signaleren aan de betrokken administraties en inspectiediensten.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts.