Domein Terbiest moet groene long blijven

Het domein Terbiest van GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap staat publiek te koop. (1)
Wie zal het kopen?

Het domein Terbiest mag niet verdwijnen als groene long in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Als we het ernstig nemen met het klimaat- en biodiversiteitsbeleid moeten we er als (lokale) overheid alles aan doen om zulk een domein groen te behouden. Of gaan we dat laten vol bouwen?

We hebben het altijd maar over dat de politiek moet durven vooruitkijken, moet durven denken op lange termijn en/of moet durven investeren in de toekomst. Wel, duidelijk kiezen voor het behoud van deze groene long is echt vooruitkijken, dat gebied mag niet verloren gaan.

Mijn persoonlijk idee is dat de stad Sint-Truiden deze eigendom zou moeten kopen via het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST). Zo kan de stad Sint-Truiden zelf bepalen wat er - op termijn - mee gebeurt.
De stad heeft dan de regie in handen.
Zelf opnieuw volledig of bepaalde gedeelten verkopen, kan nog altijd. Bovendien kan er dan op de site een oplossing gezocht worden voor de huisvesting van alle verenigingen, die er nu gehuisvest zijn, ook buiten. Ik denk onder andere aan de voetbalterreinen, het terrein van de hondenclub, de vissersclub, die actief is rond de vijver. En blijft er de mogelijkheid om er het ganse jaar door, zeker in het toeristisch hoogseizoen, zoals nu in de bloesemperiode, campers en zwerfwagens te ontvangen.
Er is zelfs ruimte genoeg op het domein om nog een aantal andere verenigingen te huisvesten op een zelfs beperktere volgebouwde oppervlakte dan nu het geval is.

  

Waarom kunnen we niet eens out of the box denken?
Ongetwijfeld zullen een aantal verenigingen, die er nu gehuisvest zijn of zouden gehuisvest worden, mee willen helpen zoeken naar een zekere graad van financiering. Daarenboven zou de stad terug kunnen grijpen naar het subsidiereglement dat wij in mijn periode als burgemeester hadden. Met andere woorden, de stad betaalt de materialen, de verenigingen staan in voor de uitvoering. Doe dan nu minimale kosten, laat de verenigingen nu zitten, zoals ze zitten en maak een planning op bijvoorbeeld 10 jaar om ze beter en degelijk te huisvesten. 

(Te)veel geld om het domein aan te kopen?
Ik ga mij niet bemoeien met de aankoopprijs, maar voor mij zou dat een goede investering zijn voor de stad Sint-Truiden. Als ik de eventuele aankoop van het domein Terbiest afweeg tegenover de aangekondigde aankoop van ondergrondse parking Clockempoort door de stad Sint-Truiden en ik bekijk dat in het kader van een toekomstig beleid, weet ik het wel.
Ik kies dan voor het domein Terbiest.

Natuurlijk kan de vraag gesteld worden waarom de Vlaamse overheid, die ook klimaatdoelstellingen moet halen, zo een domein verkoopt.
Uiteindelijk is GO! Onderwijs een onderdeel van de Vlaamse gemeenschap. Maar ja dan vervallen we in de traditionele antwoorden van aparte instellingen en organisaties, eigen budgetten, etc.
Dat is wat de gemiddelde burger niet meer begrijpt in ons ingewikkeld België en Vlaanderen.
Uiteindelijk is het domein Vlaamse overheidseigendom, diezelfde overheid, die elke dag de mond vol heeft over meer groen, meer bomen, meer bos, aandacht voor het klimaat.

Kopen of niet, de stad moet er alleszins voor zorgen dat er een duurzame oplossing komt voor het domein Terbiest.
De stad Sint-Truiden moet er minimaal met het instrumentarium qua ruimtelijk ordening helpen voor zorgen dat deze belangrijke groene long zoveel mogelijk groen blijft.”    

  • Foto's: pro.g-o.be.