Plofkippen: wat Nederland kan, kunnen wij ook

In Nederland is er een akkoord dat de supermarkten eind 2023 stoppen met de verkoop van plofkippen. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wat Nederland kan, moet in België en Vlaanderen ook kunnen.”

Plofkippen zijn vleeskuikens, die op zes weken tijd worden vetgemest tot twee kilogram.
Ze leven op een zeer beperkte oppervlakte en komen nooit buiten.
Deze aanpak gaat helemaal in tegen het dierenwelzijn.

“Het is een goed begin in Nederland met de supermarkten, die de verkoop aan banden leggen, ook al blijven plofkippen verkocht als diepvriesproducten, in kant-en-klare maaltijden, bij poeliers, in de horeca en in fastfoodketens.
In België worden volgens de Global Action in the Interest of Animals (GAIA) nog voor 95% plofkippen gekweekt.
Bio-kippen en trager groeiende kippen zijn een beperkte minderheid.

Er is een dubbel probleem.
Enerzijds zijn plofkippen goedkoper voor de consument. Anderzijds zijn er de duurdere stallen en de langere levensduur van de kippen voor de kwekers
.

Natuurlijk gebruiken voor-en tegenstanders andere argumenten.
Voorstanders van plofkippen zeggen dat lagere inkomenscategorieën zich enkel goedkopere kippen kunnen veroorloven en dat kippen, die langer leven een grotere ecologische voetafdruk zouden hebben.
Tegenstanders – dierenwelzijnsorganisaties - zeggen dat trager groeiende kippen minder soja eten, bijgevolg moet er minder regenwoud gekapt worden en is er minder CO-2 uitstoot.

Om tot een gewijzigd beleid te komen, moeten we debatteren, rekening houdende met ieders argumenten. Maar we moeten weten wat we willen: diervriendelijkheid moet hand in hand kunnen gaan met duurzaamheid en de aanpak van de CO2-problematiek moet sociaal zijn, zeker voor de laagste inkomenscategorieën.
Binnen dat kader moet het mogelijk zijn om binnen een realistische termijn tot een goede oplossing te komen.

Als Vlaams minister van Dierenwelzijn het ernstig neemt met zijn plannen rond een dierenwelzijnslabel, worden plofkippen uit den boze.”  

  • Foto: Shutterstock.com.