Graag een Limburg- en een grenseffectentoets!

Ludwig Vandenhove en Mieke Mulders

Limburg wordt ernstig benadeeld als het over federale en Vlaamse subsidies gaat.
Dit is nog maar eens gebleken uit een studie van sp.a voorzitter John Crombez in zijn functie als gastprofessor aan de Universiteit Hasselt. (1)

"Een reden om het voorstel van ex-collega provincieraadslid Mieke Mulders (sp.a) voor een Limburg- en en een grenseffectentoets opnieuw te activeren", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove. 
"De bedoeling is om permanent na te gaan of Limburg benadeeld wordt op de diverse beleidsdomeinen door de Europese, de federale en de Vlaamse overheid.
Het is een algemeen gegeven dat grensregio's, die sowieso ver verwijderd liggen van het centrum van een land of een regio, minder aandacht en minder geld krijgen.

Als sp.a zullen wij dit punt opnieuw aankaarten op het niveau van de provincieraad.
Mocht ik op zondag 26 mei 2019 verkozen worden als Vlaams parlementslid zal ik het gegeven aankaarten op Vlaams niveau.