Een Limburg- en een grenseffecten toets voor Limburg?

sp.a-provincieraadslid Mieke Mulders heeft tijdens de provincieraadszitting van woensdag 19 april 2017 voorgesteld om in Limburg te starten met een Limburg- en een grenseffecten toets.
Zij baseert zich hiervoor op een initiatief in de provincie Nederlands Limburg.

"Een goed voorstel om permanent na te gaan of Limburg benadeeld wordt op de diverse beleidsdomeinen door de Europese en vooral de federale en de Vlaamse overheid", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Het voorstel is aanvaard door de provincieraad en zal nu verder uitgewerkt worden in de schoot van het Bureau."

Hieronder vindt u het integrale voorstel.    


Zie onder andere Limburgtoets voor nationaal beleid door parlementariërs en provincieraadsleden. Het Belang van Limburg, 20-04-2017, p. 24.

Zie ook Limburg wordt stiefmoederlijk behandeld! van 02-04-2017 op deze website.