Een rechtvaardig klimaatbeleid: akkoord met Gouverneur

Gouverneur Herman Reynders heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen op woensdag 9 januari 2019 onder andere gepleit voor een rechtvaardig klimaatbeleid. (1)

“Terecht”, zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Binnen de beperkte beleidsruimte, die de provincie Limburg heeft, heb ik dat altijd geprobeerd.

In feite zou elke klimaatmaatregel, van welke overheid dan ook, sociaal getoetst moeten worden. Dat geldt onder andere voor voorstellen rond rekeningrijden of voorstellen rond Lage Emissie Zones (LEZ).

Een mooi voorbeeld van een provinciale maatregel in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) betreft de renovatielening." (2)

(1) Interne tekst kabinet gouverneur Herman Reynders en 'Gouverneur Reynders pleit voor rechtvaardig klimaatbeleid' in Het Belang van Limburg van donderdag 10 januari 2019, pagina 20.
(2)'Limburgse renovatielening werkt' op www.ludwigvandenhove.be van vrijdag 24 juni 2016. Zie onder andere 'Gele hesjes' zijn ecologisten' van dinsdag 27 november 2018 op de ze website.