Limburgse renovatielening werkt!

"De specifieke Limburgse aanpak qua woningrenovatie werkt", zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Dat blijkt uit de cijfers, die gisteren bekengemaakt zijn."

"Het is één van de meest succesvolle projecten binnen het Strategisch Actieplanplan Limburg (SALK)", aldus Ludwig Vandenhove.
"We zitten zelfs voor op het schema.
Na één jaar is reeds meer dan 4 miljoen euro aan renovatieleningen uitgekeerd."

Hieronder vindt u de perstekst. 

Limburgse aanpak werkt.
Na één jaar is reeds meer dan 4 miljoen euro aan renovatieleningen uitgekeerd.

In juni 2015 nam de provincie Limburg het initiatief om de Vlaamse energielening van Duwolim uit te breiden met een Limburgse renovatielening. ‘ Via deze bijkomende lening kunnen Limburgers tot 40.000 euro lenen aan een rentevoet van 2 %, en 0 % voor bepaalde doelgroepen’, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. Eén jaar later werden reeds meer dan 350 leningen goedgekeurd. De Limburgse renovatielening is dus een groot succes en een voorbeeld voor Vlaanderen.
Meer dan 350 leningen werden toegekend, voor een totaal bedrag van meer dan 4 miljoen euro! Dat is veel meer dan verwacht! Zo is de Limburgse renovatielening ook meteen een van de succesvolle initiatieven van het SALK!

Voorbeeld voor Vlaanderen

De Limburgse renovatielening wordt op Vlaams niveau beschouwd als een voorbeeld voor het toekomstige Vlaamse energiebeleid. Al enige tijd wordt er bij de Vlaamse overheid nagedacht over een uitbreiding van de Vlaamse energielening. De uitdaging blijft immers erg groot. Omwille van Europese verplichtingen moet Vlaanderen veel sneller werk maken van de renovatie van de Vlaamse woningen. Tegelijk wil men er alles aan doen om de energiearmoede niet te laten toenemen door steeds strengere normen en heffingen.

Voor gedeputeerde Ludwig Vandenhove is het duidelijk: ”Eens te meer geeft Limburg het voorbeeld aan Vlaanderen! Onze Limburgse renovatielening toont aan dat het mogelijk is om, mits een degelijke en efficiënte begeleiding, burgers te overtuigen om grondig te investeren in de energiezuinigheid van hun woning. Bovendien is het mogelijk om ook de economisch zwakkeren in onze samenleving hun woning te helpen renoveren. Deze mensen krijgen bij een commerciële bank nooit een lening hiervoor!”.

Het Limburgse voorbeeld kan eenvoudig worden overgenomen door alle andere Energiehuizen in Vlaanderen (vroeger ‘lokale entiteiten’ genoemd).

 “Vlaanderen moet daarvoor niet alleen de spelregels aanpassen en meer kapitaal ter beschikking stellen”, zegt gedeputeerde Vandenhove, “maar moet ook een betere garantie geven op de lange termijn - letterlijk en figuurlijk. Er moet rekening worden gehouden met de werkelijke begeleidingskosten die al sinds de start van het initiatief door de federale overheid niet meer zijn aangepast en die voor een grondige renovatie duidelijk hoger zijn dan voor een eenvoudige energielening. Uiteraard willen we onze ervaring graag delen met nieuw Vlaams energieminister Tommelein. Indien hij dit wenst, zullen we hem graag ontvangen en onze aanpak heel gedetailleerd uitleggen!”.

Renovatielening is een succesvol SALK-project!
In het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) zijn heel wat acties opgenomen, die tot doel hebben bij te dragen tot de innovatie en de tewerkstelling in de Limburgse bouwsector.

Voor deze renovatielening werd 3,4 miljoen euro vanuit SALK toegewezen aan een nieuw rollend fonds, dat functioneert als uitbreiding op Duwolim, de Vlaamse energielening in Limburg. De nieuwe renovatielening DuwolimPlus, aan dezelfde voorwaarden met de rentevoet van 2 % of 0 % voor bepaalde prioritaire doelgroepen. “Het maximumbedrag van 10.000 euro is opgetrokken tot 40.000 euro en de maximale looptijd van de leningen verdubbelde naar 10 jaar. Extra middelen voor een voldoende volumineus rollend fonds werden gevonden bij Triodos bank”, aldus Ludwig Vandenhove.
Door het grote succes van de Limburgse renovatielening zal nu sneller dan verwacht het totale uitgeleende kapitaal blijven toenemen.

Gedeputeerde Vandenhove is trots op dit initiatief: “Zo is onze Limburgse renovatielening meteen ook een van de succesvolste projecten uit het SALK! De toegekende middelen werden snel toegekend aan de uitvoerende partners en zijn meteen gebruikt om burgers - die dit anders maar heel beperkt of misschien nooit zouden doen - te helpen investeren in de renovatie van hun woning. Dit zorgt onmiddellijk voor bijkomende tewerkstelling in de bouwsector!”

Analyse na één jaar nieuwe renovatielening

Grote vraag
Bij de start werd uitgegaan van ongeveer 250 goedgekeurde leningen na één jaar. Het werden er veel meer! Op 1 juni waren reeds 339 leningen goedgekeurd voor een totaal bedrag van 4.196.612,89 euro. Vandaag zijn het er intussen meer dan 350!

Het gemiddelde leningbedrag is 12.379,39 euro, dat wil zeggen dat in combinatie met de Vlaamse energielening het betrokken gezin meer dan 20 000 euro kan lenen voor de renovatie van de woning. In de praktijk wordt bijna dubbel zoveel geïnvesteerd, nl. voor 7.569.704,17 euro! Op die manier geeft deze lening ook een belangrijke impuls aan de Limburgse bouwsector!

Waarin wordt geïnvesteerd?
Leningen worden het vaakst afgesloten voor werken als buitenschrijnwerk en isolerende beglazing, dakisolatie, verwarmingsketel en muurisolatie. 10% van de dossiers wordt, deels gebruikt voor hernieuwbare energie. Naarmate woningen voldoende geïsoleerd raken, zal dit aandeel groeien.

Vooral populair bij 55plussers
142 van de 339 (of 42%) zijn 55+. 17% is 65+.
24% zijn alleenstaanden. De gemiddelde ontlener heeft bovendien een relatief laag maandinkomen. Op die manier vervult de Limburgse renovatielening ook een belangrijke rol in een effectief beleid tegen energiearmoede. Deze renovatielening helpt de problemen fundamenteel oplossen doordat mensen investeren in de energiezuinigheid van hun woning en zo een einde maken aan veel te hoge energiefacturen.

Succesfactoren
De intense begeleiding draagt zeker bij tot het Limburgse succes, maar ook samenwerking met partners is erg belangrijk. In Limburg werkt de provincie samen met Duwolim, de Limburgse aanbieder van de Vlaamse energielening, met Onesto, Infrax, Stebo en Dubolimburg en met de Limburgse bouwsector, vertegenwoordigd door Bouwunie en de Confederatie Bouw. De Limburgse renovatielening is dan ook geen losstaand initiatief, maar maakt deel uit van de brede campagne ‘Limburg renoveert’. In het kader daarvan kan elke Limburger via de Huisdokter van Dubolimburg advies aan huis krijgen en worden er via Stebo en Dubolimburg ook collectieve wijkrenovatieprojecten georganiseerd.

Energiezuinig renoveren is absolute prioriteit binnen provinciaal klimaatbeleid.

Energiezuinig renoveren is een absolute prioriteit voor het verminderen van de verbruiken en de CO2-uitstoot. Via DuwolimPlus krijgen Limburgers een toegankelijk en goedkoop krediet voor versnelde en meer doorgedreven renovatieplannen. De helft van het totale kredietbedrag kan aangewend worden voor andere dan energiebesparende maatregelen, zoals een nieuwe keuken, aangepast sanitair, gipswerken of een traplift. Ook investeringen met het oog op levenslang wonen komen zo binnen het bereik van DuwolimPlus. 

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove wil in het kader van het provinciale klimaatbeleid vooral inzetten op woningrenovatie. “Duurzaam bouwen is een belangrijke hefboom om de Limburgse klimaatambitie waar te maken”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Het is met dit soort projecten dat we de Vlaamse klimaatambities op het terrein concreet kunnen realiseren. In bepaalde gemeenten is het aandeel slecht geïsoleerde woningen immers erg groot, dat bleek nog uit de recente klimaatrapporten die we voor alle Limburgse gemeenten hebben gemaakt.”

Hieronder vindt u het artikel dat op vrijdag 24 juni 2016 in ‘Het Belang van Limburg’ staat. (1)

 

Zie onder andere van 125ste DuwolimPlus-lening afgesloten van 18-12-2015 op deze website.

(1) Renovatielening vooral populair bij 55 - plussers. Het Belang van Limburg, 24-06-2016, p. 25
 

Tags: