Domein De Bever officieel geopend

Op zondag 2 december 2018 werd het domein De Bever in Hamont-Achel officieel geopend.

Het project is een realisatie van de gemeente Hamont-Achel samen met een aantal andere instanties en organisaties, waaronder de provincie Limburg en de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK).

 

Voorzitter van de vzw RLLK Ludwig Vandenhove: "Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de Regionale Landschappen (RL'en) een projectmotor kunnen zijn voor grootschalige natuurinrichtingsprojecten.

Doordat de vzw RLLK de projectcoördinatie op zich genomen heeft, werd het gemeentebestuur van Hamont-Achel een deel ontzorgd en werd de drempel verlaagd om dit project op touw te zetten..

Dat is precies één van de taken van de RL'en: het draagvlak voor natuur en landschap zo groot mogelijk maken. 

 

De in Hamont-Achel uitgevoerde natuurinrichtingswerken hebben het landschap ingrijpend veranderd. Daarom is het belangrijk om mensen en groepen, die minder vertrouwd zijn met natuurbeleid te betrekken bij natuur- en landschapsontwikkeling en om hun op een eenvoudige manier uit te leggen waarom dat er werken nodig zijn. Bij dit project werd er bijvoorbeeld werk gemaakt van een eigen projectwebsite, werd er een boomverkiezing georganiseerd en werden er filmpjes gemaakt om via facebook draagvlak te creëren.

Een lokale werkgroep werkte het belevingspad mee uit en de gemeentelijke Milieu- en Natuur (MINA)-raad selecteerde de bomen, die nog aan de rand van de vijver konden blijven staan.

De vrijwilligers van de Vissenwerkgroep van de  Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en lokale vissers brachten een groot deel van de vissen uit de vijver over naar een nieuwe veilige plek.

Als overheden is het samenwerken met lokale deskundigen en geïnteresseerde burgers een meerwaarde voor het realiseren van beleidsbeslissingen. Zo voelt de burger zich immers meer betrokken en helpt de projecten te ondersteunen."

 

De totale investering voor het domein De Bever bedroeg 300 000 euro.

De inrichting werd deels gesubsidieerd via Europese fondsen, Vlaanderen en de provincie Limburg. Omdat het domein gelegen is in Natura-2000 gebied-een netwerk van beschermde natuurgebieden-  kon er ook gerekend worden op een Investeringssubsidie Natuur (ISN) voor een totaalbudget van 182 370 euro."

 

Ludwig Vandenhove was verontschuldigd wegens deelname aan de klimaatmars 'Change the Climate'.

 

 

Zie www.beleefdebever.be en www.rllk.be 

 

Zie ook Beleef de bever van 23/10/2017 en 65 000 mensen op klimaatmars 'Change the Climate' van 04/12/2018 op deze website.