65 000 mensen op klimaatmars 'Change the Climate'

compilatie klimaatmars

Op zondag 2 december 2018 namen 65 000 mensen deel aan de klimaatmars 'Change the Climate' in Brussel.
Alles verliep rustig.

"Zo werd het de grootse klimaatbetoging ooit in ons land", zegt aftredend gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Hopelijk levert ze concrete resultaten op. Maar enkel als we het huidig sociaal-economische systeem ernstig bijsturen, is er nog een oplossing voor de toekomstige generaties.
Loze beloften en initiatieven in de marge volstaan (al lang) niet meer
."

 

Zie www.klimaatcoalitie.be.

Zie ook ‘Merchants of Doubt’ van 03-12-2015 en ‘Sing for the Climate’ van 24-09-2012 op deze website.