Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: samenwerken, niet fusioneren!

De eventuele fusie van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is deze week weer actueel geworden met de aangekondigde samenwerking tussen de politiezones Tongeren-Herstappe en het kanton Borgloon. (1) De fusie van de politiezones Zuid-Limburg is nochtans geen goed idee.

Fusies, of het nu over gemeenten of politiezones gaat, zijn politiek nooit neutraal. Bovendien gaat het vaak over een aantal personen, die ze zien passen in hun eigen ambities.

We worden om de oren geslagen met burgerparticipatie, maar fusies van gemeenten en politiezones blijven mee het politieke debat bepalen.
Is dit niet tegengesteld aan elkaar?
Het is typisch voor de huidige politiek dat zulk een fundamenteel debat niet meer gevoerd wordt.

Fusies is een modewoord, maar over een ver doorgedreven samenwerking wordt veel minder gesproken.

Gemeentefinanciën zijn een belangrijk element bij het voeren van een beleid, maar zouden niet doorslaggevend mogen zijn. Bovendien garandeert een fusie niet dat het goedkoper zal zijn voor de belastingbetalers.
Efficiëntie lijkt een toverwoord, maar de praktijk is anders.
Beleid is een kwestie van keuzes, daarvoor stemmen burgers voor politici, maar vele politici vergeten dat.

Het gerechtelijk werk bij de lokale politiezones is belangrijk.
Akkoord, maar is dat enkel de verantwoordelijkheid van de lokale politie?
Waar blijft de verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht en het parket en de federale politie?
Als politici moeten we kijken of alle niveaus de juiste financiële middelen en mogelijkheden krijgen.
Elk niveau zijn (financiële) verantwoordelijkheid!
Het federale niveau blijft in gebreke qua financiering van het gerecht en het parket en de federale politie.
Moeten de gemeenten dat gat qua financiële middelen en mensen blijven opvullen? Zo wordt momenteel alles afgeschoven naar de gemeenten.  
Een studie over welke taken een gemiddelde politiezone doet op basis van de wet en op basis van de politiehervorming en die normalerwijze door het parket en/of de federale politie zouden moeten gebeuren, zou veel duidelijk maken.   

De lokale verankering van de lokale politie (vandaar de naam!) is essentieel.
Is dat net geen argument tegen fusies. Bijvoorbeeld verkeer, zoals politie bij het begin of het einde van de schooltijd en een goede wijkwerking.
Dat zijn precies inhoudelijke punten, die lokaal kunnen blijven ingevuld worden, eerder dan bij een fusie.
Lokale politie moet dichtbij en zelfs tussen de burger zijn, zij kennen tenminste plaatselijke situaties.

Over mogelijke samenwerkingsverbanden wordt weinig of niet gesproken. Nochtans kunnen specialisaties en back- office perfect via een verregaande samenwerking.
Een aantal taken kunnen zelfs provinciaal georganiseerd worden, zoals ik vaak voorgesteld heb als gedeputeerde voor Veiligheid. En er zijn goede voorbeelden: buurtbemiddeling, drone, Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS), heel wat preventieve acties. 
Kortom, een betere dienstverlening aan de burger kan beter via een samenwerking dan via een fusie.

Zowel de politieraden, als de brandweerzones hebben gezorgd voor een democratisch deficit ten aanzien van de lokaal verkozen politici.
Fusies zullen dit nog verergeren, gemeenten zullen nog minder vertegenwoordigd zijn.

Uit alle cijfers blijkt dat Limburg historisch steeds minder politiemensen gehad heeft.
Meer veiligheid en politie gaan sowieso meer geld kosten aan de Limburger, fusie of geen fusie.
Politici, die hier maar altijd over praten (‘klagen’), zouden beter die energie gebruiken om ervoor te zorgen dat de federale regering de wettelijke verplichtingen nakomt qua federale politie en gerechtelijk personeel.

Ludwig Vandenhove
Politieraadslid

www.trudocs.be maakte er een OPINIE van. (2)