Aanpassingen aan het parkeersysteem in Sint-Truiden: duidelijkheid graag!

Het cd&v-Open Vld-N-VA-college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden heeft recent een aantal nieuwe plannen bekendgemaakt met betrekking tot het parkeren in Sint-Truiden. (1)

“Als je het ons vraagt tamelijk onsamenhangend”, zeggen VOORUIT-fractieleider Gert Stas en VOORUIT-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Te pas en te onpas worden er (deel)plannen voorgesteld.
Waar is een globaal plan?

Als democratisch verkozen gemeenteraadsleden worden wij niet betrokken bij deze voorstellen, wij moeten ze uit de media vernemen.
Hetzelfde geldt voor de beheerders- lees gemeenteraadsleden - van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Trupark, zij krijgen in het beste geval die informatie ‘meegedeeld’ in de raad van beheer.
Het is niet ernstig dat de gemeenteraad als hoogste democratisch beslissingsorgaan niet betrokken wordt bij zulke ingrijpende verkeers- en parkeerplannen, die een ernstige impact hebben op de verdere ontwikkeling van de stad.
De stad Sint-Truiden - lees de gemeenteraad - moet zelf terug het parkeer- en verkeersbeleid in handen nemen.

Als VOORUIT blijven wij bij ons standpunt over de AGB‘s van Sint-Truiden (AGB voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), AGB Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI) en AGB  (TRUPARK)): hun bevoegdheden moeten dringend opnieuw onder het rechtstreeks beheer van de stad Sint-Truiden gebracht worden.
Een grondige sanering van die autonome gemeentebedrijven dringt zich op om de gemeentefinanciën opnieuw enigszins op het goede spoor te krijgen.
Nu ontsnapt er veel teveel aan de inspraak en betrokkenheid van de gemeenteraad met alle gevolgen van dien, vooral de financiële consequenties.

Zelfs als Trupark nu opnieuw afgeschaft zou worden, moet de stad Sint-Truiden jaren opdraaien voor de financiële put ervan met de twee ondergrondse parkings onder de Gazometersite (GAZO) en onder de Sluisberg.
Vooral de aankoop van de private parking onder de Sluisberg betekent voor de stad Sint-Truiden een zeer nadelige financiële operatie van liefst 5,5 miljoen euro aankoopprijs.
Als de cijfers van de parking onder de Sluisberg goed zouden geweest zijn, zou de private sector die nooit verkocht hebben. Bovendien is een ondergrondse parking uitbaten geen taak voor een stad, maar voor de private sector.
Wat zijn de exacte verwachtingscijfers qua bezetting van beide ondergrondse parkeergarages in verhouding met de gedane investeringen? Die cijfers zijn nergens terug te vinden, wij wachten er nog altijd op.
Trupark geeft zelf toe in de perstekst dat de parking onder de Sluisberg weinig succes en aantrekkingskracht heeft en wij citeren: “Ter hoogte van de Sluisberg is er nog een zee van ruimte om ondergronds te parkeren, op een steenworp van de Grote Markt. Hier is het vooral zaak om de bekendheid en de toegankelijkheid van deze parking te verhogen.”

De parkeertarieven gaan weer maar eens omhoog.
Het is één van de middelen voor de meerderheid om via de parkeeropbrengsten het gat in de stadskas te dichten.
Onterecht! Voor VOORUIT zijn opbrengsten van parkeren een middel, een afgeleide, geen doel op zich. Dat geldt ook voor het verbaliseringsbeleid.

Waarom is er één uur gratis parkeren onder de GAZO en twee uur gratis aan het sportpark?
Waarom niet één regeling?

Heel het parkeer- en verbaliseringsbeleid moet opnieuw onder de stad gebracht worden met eigen personeel.
Dat maakt een consequent, maar flexibel parkeerbeleid mogelijk
.

Inhoudelijk begrijpen wij de gratis parking - lang parkeren - aan de huidige ring tussen de Hasseltsesteenweg en de Zepperenweg langs de N722 niet.
Dat is veel te ver uit het centrum, het risico is daar dat er een parking komt waar nooit auto’s zullen opstaan.
Als er zover uit het centrum een parking aangelegd wordt, zou er minstens een pendelbus moeten voorzien worden, die permanent op en af rijdt naar en van het centrum.
Qua gratis langparkeren moet alles ingezet worden op de Veemarkt.

En dan de chaos aan het sportpark op Sint-Pieter. (2)
Wat zal het nu uiteindelijk worden?
Eerst een uur gratis parkeren, ondertussen twee uur gratis parkeren na ettelijke tussenkomsten van VOORUIT.
Er zijn veel teveel parkings opgeofferd om het sportpark te bouwen.
De sportbeoefenaars zijn ontevreden dat ze moeten betalen en het personeel van LAGO krijgt geen parking van hun werkgever met als gevolg dat zij de parkeerplaatsen van de omwonenden innemen door onder andere regelmatig hun blauwe schijf te gaan veranderen. Gevolg: chaos. Waarom heeft de stad Sint-Truiden niet voorzien in de overeenkomst met LAGO dat zij parking moeten voorzien voor hun personeel, bijvoorbeeld onder de Sluisberg. En ondertussen is dit ook een streep door de rekening voor de lokaal baskettende jeugd, want hun veld staat constant vol met veel auto’s.
Er moet een regeling komen voor de sportclubs, die op regelmatige basis gebruik maken van de sportaccommodatie.

Tot slot de primeur voor België dat er geen slagboom meer zal staan bij het buitenrijden van de ondergrondse parkings, het zogenaamde frictie loos parkeren.
Er is nog altijd geen duidelijkheid of dit kan volgens de privacyregels. (3)
Als je iets onwettelijks doet, is het natuurlijk niet moeilijk om een primeur te hebben…
Het voorgestelde systeem vraagt nog steeds de ‘klassieke’ manier van betalen (niet automatisch!), maar beboet je wel automatisch.
Welke administratieve rompslomp gaat dit niet met zich meebrengen?
Elke bestuurder, die, al dan niet verstrooid en/of opzettelijk, buitenrijdt, krijgt achteraf de rekening en een boete. En wat als zij/hij niet betaalt? Elke keer een advocaat inschakelen om het geld toch te krijgen via de rechtbank?
Trupark zou dat systeem van nummerplaatherkenning beter invoeren aan het sportpark om alzo de regelmatige sporters te herkennen en hen langer te laten parkeren, gratis en/of aan verminderd tarief.

Conclusie: VOORUIT wil een eenvormig en duidelijk parkeerbeleid voor de stad Sint-Truiden.”