Zuinig met water

"Als we het hebben over duurzaam beleid hebben we het vaak over energie. 
Voor sommigen gaat het zelfs daar alleen over. Maar we hebben het veel te weinig over (drink)water", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Dit heeft ook te maken met de rol van De Watergroep, die daar veel te weinig op inzet.
Vlaams sp.a-parlementslid Rob Beenders heeft dit al ettelijke malen aangeklaagd. (1)
Bovendien hebben wij hier (voorlopig?) nog geen gebrek aan drinkwater, zoals dat op zoveel plaatsen in de wereld het geval is.

Ik vind dat we hier werk moeten van maken. Ik heb dan ook gevraagd als voorzitter van de vzw Dubolimburg (Duurzaam Bouwen Limburg) om hier de nodige initiatieven rond te nemen.

Een eerste activiteit is een vorming voor de Limburgse gemeentebesturen.
Er gaan er nog heel wat volgen."

Hieronder vindt u de uitnodiging.


(1) Zie https://www.s-p-a.be/mandataris/robbeenders/.

Zie ook 2de Limburgse Klimaattop succes van 19-09-2017, Aanpassen is de boodschap! van 21-06-2017 en Aquadra-project: nog meer samenwerken! van 18-09-2013 op deze website.

 

 

Foto: wikipedia.org