Wolven: sereen debat graag

Naar aanleiding van een debat in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 6 oktober 2021 over de risico’s van een toenemende wolvenpopulatie voor professionele veehouders heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove nogmaals opgeroepen tot sereniteit.

Ik heb begrip voor de landbouwsector en de angst waarmee ze momenteel zitten en zeker ook voor de bevolking in de omgeving en in de desbetreffende gemeenten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We zitten in die regio actueel met een samenlevingsprobleem dat we zo goed mogelijk in kaart moeten brengen en waarvoor we bijkomende oplossingen moeten trachten aan te reiken.
Het probleem moet sereen benaderd worden en daarbij dient gebruik gemaakt te worden van wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  en het Agentschap Natuur en Bos (ANB), waarover we beschikken.

De uitdaging is om tot een goed evenwicht trachten te komen tussen de belangen van de omgeving en de positieve impact van de wolf voor het ecosysteem.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Hilde Crevits. (1)