Gaan we Limburgs succesverhaal wegjagen?

Dat is de titel van een gezamenlijk persbericht namens VOORUIT van federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt en zijn Vlaamse collega Ludwig Vandenhove.
Het gaat over de wolf.

We kunnen als Limburg niet tegelijkertijd de groenste provincie van Vlaanderen zijn en daarvoor meer financiële middelen vragen, zoals nu via de erkenningsaanvragen voor de ‘Nationale Parken’ en de ‘Landschapsparken’, en ‘een oorlog’ tegen de wolven ontketenen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Wij pleiten voor overleg met de betrokken gemeentebesturen en met alle betrokken actoren. Zo zouden we opnieuw moeten komen tot enige sereniteit in dit dossier om te leren leven met de ons omringende natuur en biodiversiteit.”

Hieronder vindt u de perstekst en de artikels, die hierover op www.hbvl.be (1) en www.hln.be (2) staan.

 

Klik hier om het volledige artikel op hbvl.be te lezen.

Klik hier om het volledige artikel op hln.be te lezen.