Wie moet gaan studeren?

Naar aanleiding van de bespreking van de begrotingswijziging 2020 en de meerjarenplanning in de gemeenteraad van Sint-Truiden schreef gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove een OPINIESTUK voor www.trudocs.be.

Hieronder vindt u het OPINIESTUK.  

Bij de bespreking van de begroting en de meerjarenplanning tijdens de gemeenteraad van maandag 21 december 2020 was het weer ‘prijs’.
In plaats dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid ernstig antwoordde op tussenkomsten vanuit de gemeenteraad, lees de Groen-sp.a-oppositie, kreeg sp.a fractieleider Gert Stas de raad wat gaan bij te studeren en zich beter te informeren als het over de begroting en de stadsfinanciën gaat. Andermaal een dooddoener, zowel van burgemeester Veerle Heeren (CD&V), als van schepen van Financiën Jo François.
Wat een arrogantie!
In een democratie oordelen de kiezers wie haar of zijn dossiers het beste kent, niet de politieke tegenstrevers. De gemeenteraad van een stad van de omvang van Sint-Truiden is toch geen kleuterklas.

Nog zo een dooddoener: er is toch een gemeenteraadscommissie geweest, waarom stel je dan geen vragen of maak je dan geen opmerkingen?
Politieke beslissingen worden genomen in een gemeenteraad, niet in een gemeenteraadscommissie.
Natuurlijk zou de meerderheid graag hebben dat de oppositie alle kaarten op tafel zou gooien tijdens zulke commissie.
Dan moeten zij als politici niet antwoorden, want in die commissie wordt de uitleg gegeven door de administratie, onder andere de financieel beheerder.
Politici moeten onder elkaar debatteren, niet met de ambtenarij. We doen toch aan politiek zeker!

De schulden van de stad Sint-Truiden: een verdubbeling op 8 jaar tijd, sedert de sp.a de meerderheid verliet in 2012.
“Niet waar”, zegt Veerle Heeren.
“Jullie tellen nu alle schulden op ( onder andere Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Sint-Truiden (AGOST),  AGB Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI)), terwijl dat ervoor ‘allemaal’ afzonderlijk was”.
“Ze heeft ongelijk”, zeg ik.
AGOST is opgericht tijdens de legislatuur 2007-2012 tegen de zin van sp.a in.
Onze beheerder heeft er toen snel ontslag uit genomen met de boodschap dat dit een echt financieel debacle zou worden en dat blijkt nu, AGOST is virtueel failliet.
PATRI is pas de vorige legislatuur opgericht zonder sp.a in de meerderheid.
Is het dan niet logisch dat we al die schulden samentellen? Het gaat immers over taken, die de stad voorheen zelf deed en die nu afgestaan zijn aan die AGB’s.

Als sp.a zijn wij tegen al die constructies. Zo wordt er meer en meer bevoegdheid onttrokken aan de democratisch verkozen gemeenteraad. Bovendien dienen deze constructies louter en alleen om Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) te kunnen aftrekken. Dus een voordeel als Sint-Truidense belastingbetaler, een nadeel als nationale belastingbetaler. Of hoe de ene overheid de andere ‘gebruikt’. 
Breng dit gewoon terug naar de gemeenteraad, veel transparanter!

Maar de optelsom maken om de totale schuldenlast van de stad Sint-Truiden te verkrijgen, is dus heel logisch.
Mevrouw Veerle Heeren, mijnheer Jo François, wie moet gaan studeren? Of stellen jullie bewust de zaken verkeerd voor?

“De Socialisten hebben de stad verloederd achtergelaten, wij moe(s)ten nu investeren”, volgens de meerderheid.
Wij hebben als sp.a 18 jaar bestuurd, 18 jaar met Open Vld, 6 jaar met de CD&V erbij.
Ik heb daar geen spijt van, sommige dossiers en situaties konden natuurlijk beter, maar dat is nu éénmaal politiek. Maar dat is voor mij geen reden om (blijven) na te trappen, zoals voor N-VA en vooral CD&V.
Ik neem daar akte van.
Verloedering van de stad? Ik laat de bevolking daarover oordelen, maar ik merk daar alleszins niets van in de uitslagen van de opéénvolgende verkiezingen.
Eén citaat zegt alles hoe snel politici van gedacht veranderen, nog sneller dan de wind.
Jelle Engelbosch in het debat van Televisie Limburg (TVL) en Het Belang van Limburg  voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 (nauwelijks 2 jaar geleden!), ik citeer: “Je mag mijn gezinsbudget beheren als je dit geen schulden noemt. Hoe lossen we die schulden op? Door te besparen op eigen werking. Elke stoeptegel kreeg deze legislatuur zijn eigen receptie.” (1) En ondertussen blijven die schulden zich opstapelen met de N-VA in de meerderheid.

Wie gelooft die mensen nog?

Wie moet gaan studeren? Gert Stas alleszins niet. Hij is trouwens een gerespecteerd leraar.
 

Hieronder vindt u de weergave op www.trudocs.be van zondag 27 december 2020. (2)