Schulensmeer: een ongelukkige situatie

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove over de huidige situatie rond de werken aan het Schulensmeer.

Wat is de toestand?
De geplande werken in het kader van Life Delta liggen stil, omdat de vzw Bescherm Bomen en Natuur de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gedagvaard heeft in kortgeding in verband met de plannen qua herinrichting.
De zaak zal gepleit worden op dinsdag 8 september 2020 voor de Rechtbank van eerste Aanleg van Hasselt. (1)

Het is spijtig dat personen en organisaties, die zich inzetten voor de natuur, nu tegenover elkaar staan. Maar ik heb van bij het begin gemerkt dat er zeker qua overleg en communicatie niet alles goed gelopen is in dit dossier”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik was toen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en zijdelings betrokken bij het dossier en heb nog een aantal keren proberen te bemiddelen tussen de vissers en de natuursector.
Ik heb de betrokken personen bij aanvang gewezen op mogelijke problemen - onder andere met een niet mis te verstane mail -, maar sommigen denken dat ze boven de wet staan. En dat geldt soms ook voor zogeheten ‘groenen’. Vermits zijzelf zo vaak gebruik maken van de geldende wetten en decreten om hun gelijk te halen, moeten zij als eersten nochtans begrijpen dat anderen dat soms eveneens doen.

Ik heb inmiddels hierover zelf al twee schriftelijke vragen gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir. Maar haar eerste publieke tussenkomst in dit dossier was tevens niet echt gelukkig.
Te eenzijdig geïnformeerd? (2)

De decretale bepalingen volgen en bemiddelen en overleggen, is de enige boodschap in dit dossier.
De echte tegenstanders van meer groen en meer natuur en echte inspanningen voor een beter klimaat lachen natuurlijk in hun vuist bij zulke situaties.”