Wat wil de N-VA met de Vrijzinnigen?

Zeer uitzonderlijk heeft de meerderheid in de Limburgse provincieraad -CD&V, N-VA en Open Vld- een ongunstig advies gegeven over de begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD).
Dat is nooit eerder gebeurd. En dit zonder voorafgaand overleg! (1) (2)

"Het is duidelijk dat dit op aangeven is van de N-VA", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die de vorige legislatuur verantwoordelijk gedeputeerde was.
"Er worden financieel technische elementen aangehaald, maar volgens mij zit het dieper.
Wil de N-VA een historisch compromis tussen politieke partijen over de financiering van geloofs- en filosofische overtuigingen op de helling zetten? Mijn indruk is ja.

Waarover gaat het?

Uiteindelijk beslist de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie over de subsidies van de PIMD, maar de provincie Limburg moet advies geven en moet die betalen uit eigen begroting.
Dat is de draagwijdte van de wet.
Voor de Vrijzinnigen is dit federaal geregeld, voor de erediensten van de diverse geloofsovertuigingen is dit Vlaamse bevoegdheid, maar de provincies moeten betalen. Dus andere overheden beslissen, de provincies moeten financieren.  
De meerderheidspartijen binnen de Limburgse provincieraad vinden niet dat nieuwe initiatieven van de PIMD onder zogeheten verplichte uitgaven vallen en willen een signaal geven aan de FOD Justitie. Het gaat hen dus om een principieel standpunt af te dwingen tussen wat verplichte en wat facultatieve uitgaven zijn. Daarom heeft de N-VA er ook een Vlaamse Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) dossier van gemaakt.
Volgens hen is er sprake van ongelijkheid van financiering ten opzichte van erkende erediensten.

Wat zijn de concrete gevolgen?

De werkingstoelage voor de PIMD wordt vanaf januari 2022 in voorlopige twaalfden uitbetaald.  
Door deze beslissing komt de concrete werking van de PIMD op de helling te staan.

Als gedeputeerde heb ik altijd goed samengewerkt met de verantwoordelijken van de PIMD en kan ik bevestigen dat alle financiële transacties steeds transparant gebeurd zijn.

Waarom maakt de provincie Limburg een vergelijking met de bepalingen van het Eredienstdecreet - Vlaamse bevoegdheid -, hoewel de Vlaamse decreetgever geen enkele bevoegdheid ten aanzien van de PIMD heeft?
Als de provincie Limburg wil besparen, waarom doet ze dat dan op deze bevoegdheid, die precies mee moet zorgen dat iedereen haar/zijn geloofs- en/of filosofische overtuiging kan belijden?
Is dat geen democratisch recht?

Mijn uitgangspunt blijft dat elke burger in alle vrijheid en in functie van haar/zijn individuele inkomenssituatie haar/zijn geloofs- of filosofische overtuiging moet kunnen belijden.
Deze beslissing tast dat principe aan.

Wat mij betreft, is dit een spijtige aangelegenheid. Ik begrijp trouwens de houding van Open Vld niet binnen de deputatie: kan de Vrijzinnige gemeenschap nu ook al niet meer rekenen op hun steun?
Gaan wij dezelfde weg op met de Liberalen rond de Vrijzinnigheid als rond het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het vroegere Rijksonderwijs."