Geen subsidies meer voor geloofsovertuigingen?

Dat is alleszins wat mijn liberale collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers Jean-Jacques De Gucht en Maurits Vande Reyde voorstellen voor de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken.

Gemeenten moeten de tekorten van de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken financieren.

In 2020 ging dat om en bij de 127 miljoen euro voor gans Vlaanderen. (1)

“Ik heb geen probleem om hieromtrent een grondig en maatschappelijk debat te voeren, maar dan moet het voor alle geloofsovertuigingen gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Er zijn nog geloofsovertuigingen, die geld van andere overheden, bijvoorbeeld de provincies, krijgen.
Akkoord, niet zoveel dan nu de Rooms-Katholieken.

Uitgangspunt moet zijn dat elke burger in alle vrijheid en in functie van haar/zijn individuele inkomenssituatie haar/zijn geloofsovertuiging kan belijden.
Wat mij betreft, mag dat geld, gedeeltelijk of volledig, van de belastingbetaler komen.
Dat moet precies die vrijheid van geloofsovertuiging garanderen. De omvang van die subsidies, onder andere in functie van het aantal ‘aanhangers’, moet vastgelegd worden in wetten, decreten en/of reglementen, afhankelijk van welke overheid financiert.

Laat het debat maar komen, maar ‘godsdienstoorlogen’ - bij wijze van spreken - kunnen we missen. 

Ik vraag mij ook af hoe de gemeentebesturen met Open Vld in een meerderheidspositie gaan reageren op dit voorstel van hun Vlaamse parlementsleden, zeker als dat coalities met de CD&V zijn.”