Wat met ‘grensoverschrijdende’ omgevingsvergunningen?

Overlast van bepaalde activiteiten stopt niet aan de lands- en/of gewestgrenzen.

Deze dossiers en vergunningen moeten, onder bepaalde voorwaarden, voor advies worden voorgelegd aan de betrokken lidstaat of het betrokken gewest. Bovendien moeten de belanghebbende inwoners kunnen deelnemen aan het georganiseerde openbare onderzoek.

“Ik stelde een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over hoeveel aanvragen het gaat sedert de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsbesluit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat blijkt?
De gegevens zijn zeer onvolledig.

Is dat enkel omdat er geen gestructureerde gegevens bijgehouden worden? Of is het omdat het Omgevingsvergunningsbesluit in de praktijk onvoldoende werkt? Ik denk het laatste.

Opvallend is dat de provincie Limburg in geen enkel dossier betrokken is. Wat dan bijvoorbeeld met de aanvragen voor windmolens langs de Waalse grens in de provincie Limburg of langs de Vlaamse grens in de provincie Luik?
Dezelfde vraag voor veeteeltbedrijven langs de Nederlandse en Belgische grens (de provincies Brabant en Limburg).

Ik ga hier zeker op verder gaan met (een) nieuwe parlementaire vra(a)gen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.