Meer stikstof en ammoniak dan officieel geweten?

“Alleszins in Nederland”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Inderdaad, meer stikstof en ammoniak dan modellen voorspellen in Nederland.
Wat is de toestand in Vlaanderen?”

In een artikel in De Groene Amsterdammer (1) lijkt dat de stikstofcijfers in Nederland heel wat hoger liggen dan officieel wordt aangenomen.

Gaat het over sjoemelende boeren?
Hoe is de situatie in Vlaanderen?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

“De Nederlandse boeren beweren dat de officiële cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet kloppen.
Ze hebben gelijk, maar de nieuwste gegevens en onderzoeken duiden juist op méér uitstoot van ammoniak door de veestapel in plaats van minder, zoals zij beweren.

Deze nieuwe informatie komt van de Amerikaanse kunstmaan Suomi, die onder andere de veranderingen in ons klimaat in de gaten houdt.
In 2017 maakte Suomi de stand van het stikstofprobleem op in Nederland, dagelijks mat ze de concentratie van ammoniak boven Nederland.
Ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA) heeft de resultaten gedeeld met de Nederlandse ‘Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek’ (TNO), die ze vertaald heeft naar een bruikbare geografische kaart.
Suomi en andere satellieten zullen over enkele jaren nog meer gedetailleerde metingen kunnen doen en kunnen helpen bij het detecteren van individuele vervuilers.

De ammoniakkaart van TNO vertoont uitgestrekte rode vlekken in het Zuiden en het Oosten van het land. Naast Gelderland, Overijsel en Drenthe zitten daar ook Brabant en Limburg tussen.
Brabant en Limburg: niet toevallig de twee Nederlandse provincies, die grenzen aan Belgisch Limburg en waaruit er regelmatig aanvragen komen, al dan niet onder bedekte vorm, om in onze provincie  nieuwe vestigingen te doen.
In Nederland zijn er in totaal 33 gemeenten, die veel meer ammoniak in de lucht hebben dan andere plaatsen in Nederland.

In het onderzoek wordt het aantal dieren dat de landbouwers zéggen te hebben, vergeleken met het aantal dat ze mogen houden.

Wat blijkt? In bijna de helft van de onderzochte gemeenten zou minstens de helft van de koeienstallen en de helft van de kippenstallen leeg moeten staan.
De varkenssector vertoont hetzelfde beeld: in één op de drie meest vervuilde gemeenten zouden de varkensstallen maar voor driekwart gevuld moeten zijn
.
Nog een bevestiging: zulke grote gaten tussen de varkens of kippen in de stallen zijn de milieu-inspecteurs nooit opgevallen.

Gaat het over fraude?
Het Openbaar Ministerie bevestigt alleszins ‘dat er massaal wordt gefraudeerd’.
‘We worden overspoeld met signalen.’

Belangrijk voor Belgisch Limburg: eind 2018 werd er een inval gedaan bij een agrarisch adviesbureau in Limburg dat honderden varkensboeren, melkveehouders en pluimveehouders hielp met de mestboekhouding.
Het bedrijf zou voor tientallen veehouderijen met ‘creatieve oplossingen’ de administratie kloppend hebben gemaakt.
Illegale dieren zorgen voor illegaal mest.
Drie jaar geleden onthulde de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) ‘het mestcomplot’ in Brabant en Limburg (weer in die twee provincies!), waaruit gebleken is dat boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren op grote schaal fraudeerden.

Bestaat de vermindering van stikstof- en ammoniakuitstoot in Nederland enkel op papier?
In Noord-Brabant blijven ze alleszins niet bij de pakken zitten, zij gaan een regionaal meetnet oprichten.
Twintig tot vijfentwintig snuffelpalen gaan binnenkort de fijnstof meten, volgend jaar worden de metingen uitgebreid naar ammoniak.

Wat is de toestand in Vlaanderen?
Alleszins de moeite om te onderzoeken.
Als sp.a gaan we zeker Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits en minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir hierover ondervragen
.”