Voorrang van rechts: afschaffen?

“Steeds meer gemeenten schaffen de voorrang van rechts af.(1)
Wat doet de stad Sint-Truiden?, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

“De reden waarom de voorrang van rechts afgeschaft wordt, is dat het veiliger zou zijn”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Er is daar geen éénduidige mening over, noch bij de verzekeringsmaatschappijen, noch bij verkeersexperten. Wel zijn de cijfers qua verkeersongevallen bij de gemeenten, die het afgeschaft hebben, gedaald.

Het is alleszins het onderzoeken waard, want alle initiatieven, die de verkeersveiligheid kunnen verhogen, zijn zinvol.  
Ik denk niet dat het goed is om een algemene maatregel voor het ganse grondgebied te nemen, maar dat het nodig en nuttig is om dit per kruispunt te bepalen. Bovendien is sensibilisering en signalisatie heel belangrijk, want het gaat over jarenlange gewoonten.

Ik heb alleszins al schriftelijk opgevraagd zowel bij de dienst Mobiliteit van de stad Sint-Truiden, als bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken of er initiatieven in die richting zijn.
Blijkbaar (nog?) niet.
Er bestaan zelfs geen cijfers over hoeveel kruispunten het zou kunnen gaan in Sint-Truiden. Ook zijn er geen exacte cijfers over hoeveel ongevallen er gebeuren op wegen met voorrang van rechts.

Degelijke beleidsbeslissingen vergen een goede analyse. Dus is het dringend tijd dat de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken hieraan beginnen. En dan kan er bekeken worden of er eventueel locaties zijn waar de voorrang van rechts beter afgeschaft wordt met het oog op een veiliger verkeer.
Het zou goed zijn indien Vlaanderen dezelfde oefening doet voor de gewestwegen.”

___