Vlaanderen blijft weer achter

“Wij doen er in Limburg alles aan om onze gemeentebesturen te ondersteunen met zo concreet en correct mogelijke klimaatcijfers” (1), zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Dat staat in schril contrast met Vlaanderen, die nauwelijks of geen telpunten qua autoverkeer hebben in Limburg. Nochtans is mobiliteit precies de grote boosdoener qua CO2-problematiek.”

sp.a-Vlaams parlementslid Rob Beenders heeft op woensdag 15 november 2017 het item ter sprake gebracht in het Vlaams parlement. (2)

Hieronder kan u het artikel vinden dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg van woensdag 15 november 2017 (p. 2).


(1) ’Ronde van Limburg’. www.ludwigvandenhove.be, 05-10-2017.
(2) Verslag plenaire vergadering van 15-11-2017. www.vlaamsparlement.be.

Zie ook Onrust in Limburg over cijfers CO2-uitstoot. De Morgen, 16-11-2017, p. 4. “Het probleem is nieuw voor mij”. Het Belang van Limburg, 16-11-2017, p. 6.

Zie onder andere "We zijn nog niet goed genoeg bezig" van 21-06-2016 op deze website.