Vingerafdrukken op paspoorten: NEEN!

De Belgische regering heeft plannen - een voorstel van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon - om nog dit jaar vingerafdrukken te laten aanbrengen op identiteitskaarten. Nu wil het Europees parlement éénvormige identiteitskaarten en verblijfskaarten invoeren voor alle lidstaten, ook met vingerafdrukken. (1)

"Ik sluit mij aan bij de mening van een aantal experts dat de invoering van deze vingerafdrukken opnieuw een verdere stap is in de aantasting van onze privacy (2)", zegt Ludwig Vandenhove.

"Wordt het niet tijd dat wij de bevolking bewust maken van de steeds maar verdere aantasting van onze privacy?
Is een ernstig maatschappelijk en politiek debat hier niet op zijn plaats?
Als de overheid data verzameld, moet de burger de garantie krijgen dat deze enkel gecontroleerd en voor het algemeen belang gebruikt worden.
Deze garantie is er vandaag zeker niet.
Linkse partijen, zoals de sp.a, moeten hier echt werk van maken.

Google, facebook, steeds meer data, die verzameld worden zonder dat we het echt beseffen, etc.
Dataverzameling is het nieuwe goud.

De overheid moet meer beginnen met durven te verbieden, te handhaven, ook op dat vlak. En meer middelen, geld en personeel inzetten om onze privacy te bewaken en op te treden tegen overtreders.

Wie moet dat betalen? Diegenen, die verdienen aan al die data en ze meestal zonder toelating gebruiken met veel financieel gewin tot gevolg.

Ik weiger mij fatalistisch neer te leggen bij de huidige evolutie in de zin van 'daar kunnen we toch niets aan doen'. Of nog zo een dooddoener 'we kunnen de vooruitgang toch niet tegenhouden'. Dat kunnen we wel en een democratisch gecontroleerde overheid mag hier niet aan toegeven. Bovendien moeten we ons de vraag stellen wat soms onder 'vooruitgang' verstaan wordt.
Is die evolutie echt beter voor 'DE MENS'?
Van een aantal situaties zijn we ons niet meer bewust of we begrijpen ze zelfs niet meer.
Wat mij betreft, is dat een gevaarlijke evolutie.

Conclusie: voor mij geen identiteitskaarten met vingerafdrukken!".

  • (1) "Uniforme identiteitskaart met vinger- afdrukken én vlaggetje in alle EU-landen", De Standaard, vrijdag 5 april 2019, pagina 15.
  • (2) "Ook vingerafdrukken zijn niet 100% betrouwbaar", Knack, van woensdag 13 maart tot dinsdag 2 april 2019, pagina 19.
  • Zie onder andere ook "Overheid doet daten" van donderdag 27 oktober 2019 op deze website.