Vergroening speelplaatsen: minder geld

De meerderheid van CD&V-N-VA-Open Vld in de Limburgse provincieraad heeft op woensdag 24 april 2019 het bedrag dat de scholen in de toekomst kunnen krijgen voor de vergroening van speelplaatsen in scholen verlaagd.

Het globale budget blijft behouden, maar het maximale budget wat een individuele school kan krijgen, wordt verlaagd van maximaal 24.000 euro tot 15.000 euro.

"In feite is dit een besparing", zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Groen Ludwig Vandenhove.
"Nu zal het beschikbare bedrag verdeeld worden over meer scholen, die dan individueel minder krijgen.
Het risico bestaat dat de aanpassingen, die doorgevoerd worden veel minder kwalitatief zullen zijn.

Het feit dat er zoveel aanvragen zijn, bewijst dat het een goed reglement was dat ik indertijd ingevoerd heb.
Waarom het budget niet gewoon verhogen?
Het gaat om een initiatief dat rechtstreeks invloed heeft op het klimaat. Bovendien werkt het sterk sensibiliserend naar de schoolgaande jeugd toe.

Mijn opvolger Bert Lambrechts is echt niet goed bezig.
Gelukkig is hij teruggekomen op zijn eerder besluit om de fuifbussen af te schaffen." (1)

Hieronder vindt u het verslag van de provincieraad van woensdag 24 april 2019 in Het Belang van Limburg. (2)

Provincie schaft gratis bussen dan toch niet af.

  • (1) Zie ook "Provincie schrapt gratis fuifbussen" van zaterdag 20 april 2019 op deze website.
  • (2) "Voorstel afschaffing fuifbussen ingetrokken", Het Belang van Limburg, donderdag 25 april 2019, pagina 18.
  • Zie onder andere ook "Subsidiereglement 'Vergroening van schooldomeinen' goedgekeurd" van donderdag 22 februari 2018 op deze website.