Verboden te parkeren!

De stad Sint-Truiden moet dringend het reglement om verbodsborden te (mogen) plaatsen, evalueren.

Te pas en te onpas staan er verbodsborden, zelfs in de winkelstraten, zelfs tijdens drukke weekends dat er gedurende een bepaalde periode niet mag geparkeerd worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De aangeduide periode overtreft meestal de periode dat de aanvrager van het verbod strikt genomen gebruik maakt. Zo staan de borden soms een ganse dag van ’s morgens tot ’s avonds zonder dat er mag geparkeerd worden.
De voorziene werken duren dan hoogstens enkele uren.
Vaak blijven de borden nog een tijdje staan (of 'rondslingeren'). 
Dat is vooral 's avonds of in het weekend het geval.

Voor alle duidelijkheid: de betrokken personen of aannemers kunnen daar niets aan doen.
Zij betalen en de stad Sint-Truiden plaatst de borden en neemt ze opnieuw weg.
Vroeger deden de aanvragers dat zelf en kon alles soepeler verlopen.

Door de veelvuldigheid van de borden en te weinig handhaving houden heel wat automobilisten zich niet aan het verbod om te parkeren, zodat de parkeerplaatsen dan vaak toch ingenomen zijn op het ogenblik dat de aanvrager er gebruik wenst van te maken. Of de vele verkeersborden geven net de indruk aan de chauffeurs dat ze niet mogen parkeren, ook al valt de verbodsperiode soms later.
De indruk ontstaat dat er niet de nodige selectiviteit aan de dag gelegd worden bij verlenen van vergunningen. Zo worden er soms in heel wat straten in dezelfde buurt verbodsborden geplaatst, hetgeen voor gevolg heeft dat er ineens (veel) minder parkeerplaatsen zijn.

Stadsbestuur van Sint-Truiden: systeem dringend evalueren!
Alles wordt nu elektronisch afgehandeld, aanvraag en toestemming.
Weer maar eens een bewijs dat mensen vervangen door allerlei programma’s niet altijd zaligmakend is.

De concrete situatie inschatten en eventueel bijsturen, is mensenwerk.

Buiten de praktische en de nodige parkeerproblemen geeft het geheel een erg slordige indruk".