Veiligheid is integraal of is niet: duidelijkheid graag!

Jo Vanrutten en Ludwig Vandenhove

Dat is onze overtuiging als Socialisten. En met Socialisten bedoelen wij vakbond en partij samen. Ook, of zeker, de luchthaven van Zaventem heeft daar nood aan.

Wat ook onze overtuiging is, is dat veiligheid een basistaak is van de overheid, die kan aangevuld worden met bepaalde welomschreven functies, die kunnen uitgevoerd worden door private firma's.
Een goede taakverdeling met duidelijk afgebakende bevoegdheden en een eerlijke verloning en het nodige respect voor het personeel zijn hierbij voor ons essentiële uitgangspunten.
Een basistaak van de overheid mag geld kosten, hier moet/mag niet op bespaard worden.

Donderdag 28 februari 2019 was een verwarrende dag voor iedereen, die met de veiligheid op de luchthaven van Zaventem begaan is: veiligheidsdiensten, personeel en(potentiële) reizigers, kortom, de ganse bevolking. (1)
Zeker na de terroristische aanslag van dinsdag 22 maart 2016 op de luchthaven, die we binnenkort weer herdenken.

Mediaberichten dat een zogeheten "mistery passanger" alle controles met een bommengordel enkele keren zou gepasseerd zijn, werd zomaar de wereld ingestuurd.
Fake news of niet?
De bevolking heeft recht op de juiste informatie en zeker op de juiste context als het over een essentiële veiligheidssituatie gaat.
Een Socialistisch vakbondsafgevaardigde bevestigde het bericht, de luchthavenautoriteiten ontkenden het.
Onze "tegenstanders" zullen misschien verwijzen naar interne communicatie bij de vakbond, maar dat is te éénvoudig.

Zulke onduidelijke berichtgeving is niet van aard om het vertrouwen in de private veiligheidsdiensten te verhogen, integendeel zelfs. Nochtans gaat het om bijna 1.000 werknemers op de luchthaven van Zaventem, die hierdoor in een eerder negatief daglicht geplaatst worden.
Deze personen geven elke dag het beste van zichzelf en handelen volgens de wetgeving en de vigerende regels en met de middelen, die de luchthaven en hun werkgever hen ter beschikking stelt.
Het moment is ook erg ongelukkig. Net nu zijn immers de onderhandelingen opgestart tussen de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) en de personeelsvertegenwoordigers.
De vakbonden vragen vooral een opwaardering van het statuut, lees een betere vergoeding.
Flexibiliteit, competenties, risico's, daar moeten correcte lonen en vergoedingen tegenover staan.
Klanten, zoals de luchthaven van Zaventem, hebben recht op een fatsoenlijke taakuitvoering. Het personeel moet daartoe over voldoende budgetten en middelen beschikken en heeft vooral recht op een rechtvaardige verloning in verhouding met het gepresteerde werk en de specifieke risico's van het beroep.
Alsmaar scherpere prijzen omwille van de moordende concurrentie met als gevolg dat het personeel de taken steeds onder meer tijdsdruk en meer stress moet uitvoeren is geen optie. Dat moeten die "klanten" ook beseffen, dat biedt geen duurzame en integrale veiligheid.

Als het BVBO steeds meer uitbreiding van de bevoegdheden vraagt voor de private veiligheidssector - voor ons is dat duidelijk een ander debat -, omdat ze even goed werk zouden doen als politiemensen, dan moet daar ook maar een gelijkaardige vergoeding tegenover staan.

Iedereen, die op de éne of andere manier bij de veiligheid op de luchthaven van Zaventem betrokken is, heeft er alle belang bij dat dit integraal gebeurt, van hoog tot laag, van de luchthavenuitbater Brussels Airport tot elke werknemer, in private of overheidsdienst.

Wanneer komt er duidelijkheid over de berichtgeving van donderdag 28 februari 2019 over deze aangelegenheid?
De burgers en de (toekomstige) reizigers via Zaventem hebben daar recht op.

Jo Vanrutten Ludwig Vandenhove
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) afgevaardigde
private veiligheidsdiensten
sp.a gemeente- en provincieraadslid
  • (1) Zie onder andere "Met bomgordel voorbij security: controle Brussels Airport zo lek als een zeef", Het Laatste Nieuws, donderdag 28 februari 2019, online.
  • Zie onder andere ook "Geen privé-bewaking!" van dinsdag 26 februari 2019 op deze website.

​Foto: Eddy El Herbouti