Tekort aan sociale woningen ... Ook in Sint-Truiden

Om en bij de 154 000 kandidaat-huurders voor gans Vlaanderen. (1)
1 455 kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden per 31 december 2018. (2)

De cijfers zijn duidelijk!
Er is dringend nood aan meer sociale woningen in gans Vlaanderen.

Eerst was er reactie vanuit Gent, dan vanuit andere centrumsteden met (nu) op kop Antwerpen. Maar het is een algemeen probleem.

Het is geen kwestie van cijfers of normen, van gemeenten en steden, die al dan niet voldoen aan vooropgestelde cijfers, maar van onvoldoende sociale woningenDus de nieuwe Vlaamse regering moet daar volop op inzetten en niet enkel voor de centrumsteden.

Ook het stadsbestuur van Sint-Truiden moet dringend een positievere houding beginnen aan te nemen tegenover meer sociale woningen.>
Recht op woonst is een basisrecht.
Gaan ze blijven toekijken op groeiende wachtlijsten en op woningnood van een steeds grotere groep van de bevolking?

Het argument: we trekken liever inwoners aan met een ho(o)g(er) inkomen, dat is beter voor de belastinginkomsten van de stad.
Wat moeten gezinnen dan doen met een la(a)g(er) inkomen? Hebben zij dan geen recht op een degelijke huisvesting?
Voor mij een echte asociale redenering.”

  • Zie onder andere ook ‘Sociale woningbouw’ van woensdag 7 augustus 2019 op deze website.