Sp.a -PVDA -coalitie in Zelzate

Met een cordon leg je een morele claim dat die partij slecht is voor de democratie of de mensenrechten.
Zielig hoor, ik zie het niet. (1)

(1) In Zelzate sneuvelde geen cordon, Politicoloog Carl Devos, Universiteit Gent, De Standaard, 12-11-2018, p. 2.