Schulensmeer: het vervolg!

“In verband met de huidige ‘perikelen’ rond het Life-project Delta blijf ik vinden dat alle betrokken partijen moeten proberen tot een goed compromis te komen.
Goed praten met elkaar en naar mekaars argumenten luisteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Belangrijk is ook dat alle ingrepen op een correct vergunde manier en volgens de decretaal geldende normen gebeuren.
Officiële Vlaamse instanties en natuurorganisaties moeten ter zake het goede voorbeeld geven.

Voor het groot verlof heb ik hier nog een schriftelijke vraag over gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.