Rol provincies en gemeenten moet blijven in het klimaatdebat

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement op woensdag 15 januari 2020.

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in heel het klimaatgebeuren”, aldus Ludwig Vandenhove. “Maar daarvoor moeten ze op voldoende ondersteuning kunnen rekenen, onder andere qua cijfers en data.
De provincies hebben hierbij voortrekker gespeeld via het instrumentarium www.provincies.incijfers.be.
Ik hoop dat het werk van het provinciaal niveau in deze gerespecteerd wordt en kan verdergezet worden.
Laat iets bestaan en functioneren wat goed werkt, er zijn al zoveel dingen, die niet of slecht werken.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.