Provincie Limburg zal opnieuw "uitgevonden" worden

"Het wordt vaak gezegd: de provincies worden afgeschaft, maar zullen opnieuw 'uitgevonden' worden, misschien weliswaar onder een andere naam", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Het Family Justice Center (FJC) is daar al een mooi voorbeeld van. (1)
Het gaat om dossiers, die te maken hebben met agressie binnen families en/of met partnergeweld en waarbij diverse instanties en organisaties, zoals politie, justitie, hulpverlening en sociale diensten, samenwerken.

Dit project is opgestart door de provincie Limburg, zoals zovele andere in diverse beleidsdomeinen.
Met de overheveling van de bevoegdheid welzijn naar Vlaanderen en/of naar de gemeenten, mocht de provincie Limburg dat niet meer doen. Vandaar dat de provincie deze activiteit per 1 januari 2018 heeft overgedragen naar de steden Genk en Hasselt.

De werking van de FJC 's in Genk en Hasselt krijgt heel wat positieve kritiek. Vandaar dat er nu al gesuggereerd wordt om de werking te gaan uitbreiden over gans Limburg.
Wie was/is het best geplaatst om dat waar te maken? Juist: de provincie Limburg.
Niet te geloven en begrijpelijk dat de burger dit niet meer begrijpt."