Stop de privatisering van de verzorgings- en welzijnssector!

De N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid in Vlaanderen wil via een decreet de publieke verzorgingsinstellingen en welzijnsverenigingen (deels) privatiseren en commercialiseren.

Tot nu toe heeft hierover in het Vlaams parlement nog geen ernstig politiek debat plaatsgehad, laat staan een deftig maatschappelijk debat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik steun het gemeenschappelijk vakbondsfront in hun eis om dit belangrijk decreet niet zomaar te laten passeren.
Teken hieronder.”

Teken de petitie.