Poëzie in de openbare ruimte

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Poëzie in de openbare ruimte

“Ik ben voor zoveel mogelijk kunst in de openbare ruimte en voor mij hoort daar ook poëzie bij”, zegt gemeenteraadslid en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Propere en goed ingerichte openbare ruimte geeft de burger meer het gevoel ‘het is van mij’ en automatisch ontstaat er een persoonlijke link.
Hierbij kunnen cultuur en kunst helpen.

Poëzie is een sterk onderschatte kunstvorm. Dit is dan ook een reden om de bevolking er zo laagdrempelig mogelijk mee te confronteren.
Mogelijk gebeurt dit in combinatie met andere kunstvormen. Zo ben ik dit jaar al voor de 4de keer (op woensdag 27 juli 2016) het kunstenfestival van Watou gaan bezoeken.
Dit jaar staat het festival in het teken van migratie en mededogen.
De wisselwerking tussen beeldende kunst en poëzie in het landelijke decor van een dorp in de Westhoek vormt een bijzondere formule.
Hopelijk wordt het niet, omwille van het cultuurbeleid van de Vlaamse regering en de besparingen, de laatste editie.

Zulk initiatief zou ook perfect passen in één van de talrijke groene regio’s binnen Limburg. Waarom bijvoorbeeld niet in Haspengouw als aanvulling op het project ‘Kunst in OPEN ruimte’? Maar het kan evengoed in het Nationaal park, De Wijers, Bosland, etc.

Kwaliteit kost meestal geld, dat is ook in de kunst zo. Maar het moet niet altijd geld kosten.
Beter kunst en poëzie in de open ruimte dan geen. Bovendien kan er klein begonnen worden.
De betrokkenheid van lokale kunstenaars is hierbij eveneens van belang. Zo kunnen de beide Haspengouwse Academies (Academie Haspengouw Beeld en Academie Haspengouw Podium) eraan meewerken. En waarom niets doen met outsiderkunst om de verbondenheid met de psychiatrie met onze stad Sint-Truiden te benadrukken.

Voor wat de stad Sint-Truiden betreft, herhaal ik mijn voorstel  om een beleid te ontwikkelen rond kunst en poëzie in de openbare ruimte.
Ik mis dit de laatste vier jaar.
Juist in een periode waarin er precies heel wat openbare werken worden uitgevoerd (waar ik het niet altijd mee eens ben, omdat sommige ervan echt niet prioritair zijn), zou dit parallel moeten gebeuren.

Waarom niet een commissie samenstellen met personen, die met cultuur en kunst bezig zijn en die een bepaald budget ter beschikking stellen samenvallende met de meerjarenbegroting?
Kunst is voor sommige burgers een (goede) investering, waarom zou het dat niet zijn voor een (lokale) overheid?

In mijn 18 jaar als burgemeester heb ik heel wat kunst in de openbare ruimte gebracht, waarvan er nog heel wat overgebleven is.
Qua poëzie waren er  de gedichten op kerkhoven op brandweer wagens, op straten en pleinen, etc. Ja, ik zou graag hebben dat de stad Sint-Truiden dat beleid opnieuw zou opnemen.”

 

Zie ook ‘Kunst in de openbare ruimte’ van 18-10-2015 op deze website.(1) Bedreigd kunstenfestival in het teken van migratie en mededogen. De laatste zomer van Watou? – bijdrage in de rubriek Cultuur & Media, De Standaard, 2&3-07-2016.