Pleidooi voor meer windmolens

Naar aanleiding van de internationale Dag van de Wind op donderdag 15 juni 2017 pleit gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove voor meer windmolens.

Ludwig Vandenhove: "Wij zitten nu in Limburg aan een 100-tal windmolens die effectief geplaatst zijn (ongeveer 300 Megawatt (MW)).
Er zijn nog milieuvergunningsaanvragen bij de provincie Limburg voor om en bij de 49 MW.

Dus alles samen is dat niet slecht, maar er zijn ongetwijfeld nog heel wat mogelijkheden.

Gezien de technische evoluties enerzijds en de studiemogelijkheden anderzijds, kunnen we de (eventuele) negatieve gevolgen voor de bevolking en de omgeving sterk beperken. Bovendien kunnen we de open ruimten sparen, zoals nu voorzien is in ons Limburgs windplan. (1) Hierbij moeten we ook maximaal de mogelijkheden onderzoeken om de inwoners uit de buurt te laten participeren en/of te genieten van voordeliger tarieven qua elektriciteit.

Maar dan zullen de politiek en de betrokken overheden meer moed aan de dag moeten leggen.
Dat is de enige mogelijkheid om op termijn naar klimaatneutraliteit te streven.

We moeten anders beginnen te denken over de energievoorziening.
De overheid zou hier opnieuw meer impact moeten op krijgen om een echt beleid te voeren. Daarenboven moet in dit soort dossiers rekening gehouden worden met de maatschappelijke kost.
Lokale duurzame energie, zoals zonne-energie en wind, is maatschappelijk goedkoper dan de traditionele bronnen."

De nieuwsreportage op Televisie Limburg (TVL) van woensdag 14 juni 2017 kan u hier bekijken.

 

(1) Limburgse windatlas voorgesteld. www.ludwigvandenhove.be, 29-10-2014.

Zie ook Nieuw windturbinepark in Lommel van 02-06-2017 en Minister Bart Tommelein bezoekt provincie Limburg van 07-03-2017 op deze website.