Parkrangers niet vergeten alstublieft

Dat zegt gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove als reactie op de bekendmaking van het onderzoek naar wandeltoerisme in Limburg uitgevoerd door de vzw Toerisme Limburg,  PXL Hogeschool en de 3 Limburgse Regionale Landschappen (RL). (1)

"Uit dit onderzoek blijkt nog maar eens het grote economisch belang van het wandeltoerisme, naast het fietstoerisme, in Limburg", zegt Ludwig Vandenhove. "Maar mensen blijven maar naar Limburg komen om te wandelen en/of te fietsen en/of gaan in de eigen regio wandelen of fietsen als de omgeving (groen en natuur) goed onderhouden is.

Ik wil dan ook nog maar eens een pleidooi houden voor het behoud van de zogeheten Parkrangers.
De financiering eindigt in 2019 bij het aflopen van het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK).
Het is één van de projecten, die ik als gedeputeerde ingebracht heb binnen SALK.

De natuur, het toerisme, maar vooral de tewerkstelling van personen met weinig kansen op de arbeidsmarkt varen er goed mee.
De Parkrangers moeten een permanent sociaal economieproject worden. Met andere woorden, het project moet permanent worden, de erin tewerkgestelde personen kunnen (eventueel) doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.

Nieuwe, dure projecten zijn allemaal goed en wel, maar politiek blijft (gelukkig) een zaak van keuzes.
Het project van de Parkrangers speelt in op duurzaam beleven en duurzaam toerisme. Het staat voor mij dan ook bovenaan."