Overstromingszone Hoenshoven werkt

De provincie Limburg test momenteel de recent aangelegde overstromingszone langs de Herk in Hoenshoven (Borgloon).

"En ze werkt", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

De overstromingszone werd officieel geopend op zondag 1 oktober 2017 en kan om en bij de 158 miljoen liter water bergen.
Ze beschermt Hoepertingen (Borgloon) en het centrum van Wellen tegen wateroverlast.

"Door het relatief droge weer werd gewacht op een nattere periode om het bekken vlot te vullen voor een praktijktest.
De vulling startte op dinsdag 2 januari 2018 en duurde enkele dagen.
Op dinsdag 9 januari 2018 worden de schuiven gecontroleerd omhoog gedraaid en kan het bekken terug leeglopen.
Het is de bedoeling om in detail te analyseren welke delen onder water stonden, hoe de uitstroomconstructie functioneert, hoe de waterloop afwaarts van de overstromingszone reageert tijdens de leegloop en hoelang de leegloop duurt", aldus Ludwig Vandenhove.

De TVL-reportage van 8 januari 2018 kan je bekijken via volgende link: https://www.tvl.be/nieuws/borgloon-onder-water-54029.

De Natuurpunt-afdeling Borgloon is er zondag 7 januari 2018 zelf met een drone overgevlogen.
Het filmpje (1) is te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=s8yE6t3kCds&feature=youtu.be.

 

(1) Cameraman: Bart Grégoire, montage: Jos Reemans.

Zie onder andere Nieuw wachtbekken staat blank. Het Belang van Limburg, 09-01-2018, p. 18.

Zie ook Feestelijke inhuldiging overstromingszone Hoenshoven van 04-10-2017 en Overstromingszone in Hoenshoven (Borgloon)  van 08-10-2016 op deze website.