Over overlopers en witte konijnen

Wit konijn

Het gaat er weer duchtig aan toe met het oog op de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019: overlopers en witte konijnen.
Vooral Open Vld spant de kroon.

"Niet goed voor de democratie en de politiek"zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Wat overlopers betreft, blijf ik bij mijn oplossing, die ik al jaren voorstel: onmiddellijk afstand doen van het via een andere partij verworven mandaat en verbod om nog kandidaat te zijn bij een Europese, federale, Vlaamse of provinciale verkiezing.
Dat verbod geldt dan voor alle politieke partijen, die officieel erkend zijn via de regeling voor hun financiering.
Niets belet dan dat overlopers alleen of met een nieuw op te richten formatie opkomen.

Voor gemeenteraadsverkiezingen zou deze reglementering niet gelden omwille van de eigenheid met eventueel lokale lijsten.

Waarom wordt dit niet beslist?
Te simpel?
Kan het (grond)wettelijk niet? Toch wel, zeker als de N-VA nu voorstelt om alle grondwetsartikels in herziening te plaatsen. (1)

Tegenstanders zullen misschien 'voortschrijdend inzicht' als argument gebruiken.

Voortschrijdend inzicht doet mij denken 'sjeverij'. Het argument dat betrokkenen individueel verkozen zijn, gaat eveneens niet op. Ze zijn immers enkel verkozen, omdat ze op een lijst stonden. En als ze daar dan toch zo sterk in geloven dat ze dan maar alleen of met een eigen lijst opkomen.

Onafhankelijk? Kan in geen enkele andere maatschappelijke sector (bedrijfsleven, onderwijs;, sociale sector, etc.), dan zou het zeker ook niet moeten kunnen in de politiek, die de afspiegeling van de maatschappij is.
Kortom, overlopers zijn puur opportunisten, enkel uit op persoonlijk 'gewin'.

Witte konijnen zijn een ander fenomeen. (2)
Voor mij is elke nieuwe kandidaat een beetje een wit konijn."

Foto: Wikimedia - Gentaur