Nog eens bij de Ahmadiyya moslimgemeenschap

“Op zaterdag 27 augustus 2022 was ik nog eens te gast bij de Ahmadiyya moslimgemeenschap”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zij hebben tijdens het afgelopen weekend hun jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische gemeenschap georganiseerd in hun centrum Bait ur Raheem in Alken, Steenweg 300.

De Ahmadiyya moslimgemeenschap is goed geïntegreerd in België, in Haspengouw en in Sint-Truiden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat zij regelmatig kennismakingsmomenten organiseren en acties doen voor de lokale bevolking. Zo ruimen zij jaarlijks in heel wat steden en gemeenten zwerfvuil op tijdens de voormiddag van 1 januari, nieuwjaarsdag. (1) Tevens delen zij geregeld geschenken en snoep uit in de woonzorgcentra of in andere sociale instellingen.

In mijn korte toespraak heb ik er op gewezen dat hun slogan ‘Liefde voor iedereen haat voor niemand’ actueler is dan ooit met de diverse vijandelijkheden in de wereld en zeker met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Zulke ontmoetingen zijn belangrijk om elkaars (geloof)overtuigingen beter te leren kennen.
Pas dan beseffen we hoeveel gelijkenissen en overlappingen er zijn.
Het is belangrijk de gelijkenissen te benadrukken, niet de verschillen.”