Niet-productieve investeringen in landbouw: mogelijkheden uitbreiden

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voorziet om 10% van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in te zetten voor niet-productieve investeringen. Landbouwers kunnen hierbij financiële steun krijgen voor bijvoorbeeld (kleine) landschapselementen of voor niet-productieve investeringen in projecten qua water- of bodembeheer.

Tot nu toe blijkt dit geen groot succes”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits moet er actief werk van maken via een grotere bekendmaking van de mogelijkheden, het eventueel uitbreiden van de doelgroep(en) en het meer werken aan een echte duurzame, klimaatvriendelijke toekomst voor de landbouw.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over.
Het antwoord is (voorlopig?) weinig concreet.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.