Meer politiemensen, geen privatisering

foto van politiewagen

“Als sp.a pleiten wij voor meer politiemensen”, zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove. (1)
We zitten daarmee in goed gezelschap.
Uit de conclusies van de studie naar de schaalgrootte van de politiezones door de Universiteit Gent (U Gent) blijkt een schrijnend personeelstekort.
In bepaalde zones kan de minimale politiezorg zelfs niet gegarandeerd worden.

Veiligheid is en blijft een basistaak van de overheid en moet democratisch kunnen blijven gecontroleerd worden.
De samenleving en de burgers hebben daar voor alles recht op.
De regering van Charles Michel heeft daar veel beloftes over gedaan, onder andere na de terreuraanslagen, maar op het terrein is daar weinig van te merken.

Als sp.a pleiten we voor het wegwerken van dat politietekort  van 4 000 personeelsleden door politiemensen efficiënter in te zetten op het terrein en door te investeren in extra-aanwervingen.

Het samenwerken van politiezones moet aangemoedigd worden, zodat een doorgedreven specialisatie mogelijk is, zeker voor specifieke functies.
Samenwerken betekent niet per definitie fusies. Wel zou het best zijn om de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)-norm, op basis waarvan de financiering gebeurt, aan te passen. Zo zouden schaalvergroting-lees samenwerken-, het optrekken van het percentage wijkagenten en het dichtbij de burger zijn van de lokale politie in die oefening meegenomen moeten worden. Een nieuwe financieringswet dringt zich dus op.

Zelfs als het over terrorismebestrijding gaat, wordt het belang van de wijkwerking benadrukt. Het is daarom dringend noodzakelijk  dat de opleiding, het statuut en de verloning van de wijkinspecteur opgewaardeerd wordt.

De volgende federale en Vlaamse regering moeten werk maken van een integratie van het politieonderwijs in het reguliere onderwijscircuit.
Dat kan de efficiëntie van de ingezette middelen verhogen, maar vooral de kwaliteit van de opleidingen en van de opgeleide politiemensen verhogen.

Voor ons als sp.a kan er geen sprake zijn van een verdere privatisering van de veiligheid. Ook hier speelt voor ons het sociaal element: iedereen heeft recht op dezelfde veiligheid, ongeacht het inkomen of de status.
De regering Charles Michel heeft op dat vlak al teveel toegevingen gedaan. Als sp.a zeggen wij dus neen tegen het pleidooi van  Danny Vandormael van de private veiligheidssector om nog meer veiligheidstaken te laten doen. (2)
Waarom zou de private veiligheidssector goedkoper zijn als politiemensen?
Politiezones kunnen evengoed samenwerken voor het bekijken van camerabeelden.
De bewakingsfunctie voor gevangenissen moet openbaar blijven.”

 

  • (1) www.s-p-a.be
  • (2) Wees niet bang, Het Belang van Limburg (HBvL)PLUS, zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019, pagina’s 6 en 7.
  • foto: politie Hasselt