Meer handhaving door de provincies?

“Ik ben een grote voorstander van meer handhaving qua milieu en ruimtelijke ordening, kortom van de nieuwe omgevingsvergunning”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Er is sowieso al veel te weinig handhaving in Vlaanderen.
De betrokken Vlaamse diensten en gemeentebesturen schuiven vaak de hete aardappel naar elkaar door.
De officiële reden: te weinig middelen en te weinig personeel.
De echte reden: te weinig politici die echt willen dat er consequent opgetreden wordt.”

Nu zou er zich een mogelijkheid voordoen dat de provinciebesturen een volledige rol zouden kunnen opnemen in de omgevingshandhaving.
Deze aangelegenheid is op maandag 4 december 2017 nog ter sprake geweest op het bureau van de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP).

Ik heb er mij onmiddellijk mee akkoord verklaard en ik hoop dat we een consensus kunnen vinden onder alle provincies”, zegt Ludwig Vandenhove. “Er is dan wel nog enig regelgevend werk nodig, te weten een juridisch kader voorzien in zowel ruimtelijke ordening, als leefmilieu. Bovendien is er verdere interprovinciale afstemming nodig qua praktische aanpak en met de dienst Handhaving van het departement Omgeving en de gemeenten (via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)).
Wordt hopelijk vervolgd.”  

 

Zie Provinciebesturen zouden ook moeten mogen handhaven van 20-10-2017 op deze website.