Limburgse particulieren grootse pesticidengebruikers van Vlaanderen

"Wij moeten in Limburg nog meer inzetten op sensibilisering rond het gebruik van pesticiden", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Dit geldt zowel voor de overheid, als voor de burgers.

Een eerste voorwaarde hiertoe is dat glyfosaat echt verboden wordt, zowel de verkoop, als het gebruik.
Het moet duidelijk zijn voor de burger."

Hieronder vindt u de perstekst.


Zie onder andere Limburgers zijn de grootste pesticidengebruikers. www.tvl.be/nieuws, 17-11-2017. Limburgers gebruiken de meeste pesticiden. De Standaard, 18-11-2017, p. 38. Limburgers meest verslaafd aan pesticiden. Het Belang van Limburg, 18-11-2017, p. 28. Limburgers grootste pesticidengebruikers. Het Laatste Nieuws, 18-11-2017, p. 39.

Zie ook Gifvrije sportterreinen van 31-05-2017 en Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 16-12-2016 op deze website.

Foto: velt.nu