Limburgse gemeenten stappen af van het gebruik van pesticiden

“Ik ben tevreden met de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over het verminderd gebruik van pesticiden door de Limburgse openbare besturen. Er is immers een duidelijke verbetering merkbaar”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van de vzw Centrum Duurzaam Groen Ludwig Vandenhove.

Maar er is nog een weg af te leggen, onder andere op kerkhoven en in het bosbeheer.
Wij zullen als vzw Centrum Duurzaam Groen en provincie Limburg onze inspanningen qua sensibilisering blijven verderzetten.”

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie onder andere Milieumaatschappij bevestigt cijfers pesticiden. Het Belang van Limburg, 07-12-2017, p. 25.

Zie ook Limburgse particulieren grootse pesticidengebruikers van Vlaanderen van 18-11-2017 en Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 17-12-2016 op deze website.