Jaaroverzicht 2016 Limburgse Bosgroepen

Het jaaroverzicht 2016 van de Limburgse Bosgroepen is klaar.

Sinds 2 jaar maken we van alle vzw’s in de natuursector die nauw verbonden zijn met de provincie Limburg een eenvormig beknopt en handig jaarverslag”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Om het toekomstig beleid uit te tekenen, moeten we regelmatig kunnen en durven terugkijken.
Jaarverslagen zijn daartoe een ideaal middel.”

Hieronder vindt u het voorwoord.

Zie ook Milieu & natuur-sixpack van 09-07-2016 en Jaaroverzicht 2015 Limburgse Bosgroepen van 12-04-2016 op deze website.