Ik steun Landschapspark ‘Hart van Haspengouw’

“De vzw Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (RLHV) heeft een dossier ingediend om op Vlaams niveau onze streek erkend te krijgen als Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als ex-voorzitter en Haspengouwer ondersteun ik ten volle deze kandidatuur.

Op Vlaams niveau is er discussie omtrent het decreet rond die Landschapspark- en Nationale parken.
Vooral de landbouwsector en de cd&v roeren zich weer.
Als VOORUIT steunen wij alleszins het voorliggende voorstel.

Ondanks het Vlaams regeerakkoord hebben de Boerenbond (BB) en een aantal gemeentebesturen, waar de cd&v mee in de meerderheid zit, hier, na het stikstofakkoord, een nieuw strijdpunt van gemaakt.

Waarom kan er niet positief naar dit initiatief gekeken worden?
Landschapsparken- en Nationale parken kunnen perfect complementair zijn aan landbouwactiviteiten en bijdragen aan een sterke plattelandsontwikkeling. Bovendien zijn er de voordelen voor natuur, biodiversiteit, leefmilieu en klimaat en de economische return via toerisme, (lokale) economie, de verkoop van streekproducten en erfgoed.

Landschapspark ‘Hart van Haspengouw’ heeft een masterplan opgesteld om de kandidatuurstelling kracht bij te zetten. Het gaat om een geïntegreerde toekomstvisie, die eveneens voor andere doeleinden kan gebruikt worden.
Dit dossier is tot stand gekomen met betrokkenheid van de Zuid-Limburgse gemeenten en de diverse actoren, die actief zijn in de OPEN ruimte.

Op donderdag 25 mei 2023 werd het masterplan officieel voorgesteld bij het kasteel van Heers, Nieuwe Steenweg 71.
Ik was aanwezig.

 

Spijtig dat mijn eigen stad Sint-Truiden er niet was.
Zij hebben nog niet officieel beslist toe te treden, blijkbaar was/is het college van burgemeester en schepenen van cd&v-N-VA-Open Vld het daar nog niet over eens, zodat het dossier nog niet op de gemeenteraad geraakt is.
Erg! Hoe kan je je nu profileren als de hoofdstad van Haspengouw als je niet eens participeert aan zulk gemeenteoverschrijdend project?

Ik duim voor de Vlaamse erkenning van ‘Hart van Haspengouw’.