Weg met de weggooi-cultuur

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove heeft de provincieraad van woensdag 17 juni 2015 een subsidiereglement goedgekeurd om kleinschalige initiatieven in het kader van de circulaire of deeleconomie te ondersteunen.

"Ook in Limburg ontstaan op heel wat plaatsen acties, zoals repair cafés, weggeefpleinen, etc.
Met dit reglement wil ik deze tot maximum 500 euro subsidiëren.

Hopelijk is het een stimulans voor andere buurten, straatcomités, verenigingen, etc. om gelijkaardige activiteiten te doen", zegt Ludwig Vandenhove. 

"Het reglement is zeer laagdrempelig opgesteld, zodat de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt wordt."

Wie een exemplaar van het subsidiereglement wenst, kan mailen naar ludwig.vandenhove@limburg.be

Hieronder vindt u het persbericht.  

Zie onder andere Gedeputeerde Vandenhove wil weggooi-cultuur tegengaan. www.limburg-actueel.be, 18-06-2015. Subsidies voor initiatieven tegen weggooicultuur. Het Belang van Limburg, 19-06-2015, p. 26.

Zie ook Nieuwe kringwinkel in Beringen van 09-03-2015 en Provincie Limburg ondersteunt Repair Cafés van 08-04-2014 op deze website.