(Geen) zandwinning in plaats van bossen in Bocholt

Zandwinning Kaulille - bosgebied

Blijkbaar zijn de plannen opnieuw opgedoken om in Kaulille (Bocholt) jarenlang aan zandwinning te doen ten nadele van bos. (1)

Het zou gaan om een gebied van om en bij de 250 hectaren dat in aanmerking komt voor de ontginning van bouwzand. De meest waardevolle bossen zouden wel gespaard worden.
De gemeente Bocholt heeft het initiatiefrecht gekregen om een specifiek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken.

De Vlaamse regering wou zelf niet meer verder doen, maar heeft "delegatie" verleend aan het gemeentebestuur.
"Kwestie van zelf geen verantwoordelijkheid te nemen!", zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Wat mij betreft, kan hier geen sprake van zijn.
Ik heb mij daar indertijd al tegen uitgesproken, maar toenmalig minister Joke Schauvliege is er toen op teruggekomen.

Dit staat haaks op de huidige tijdsgeest van klimaatmarsen en noodzakelijke aanpak van de CO2-problematiek.

Wanneer gaat het gezond verstand nu eindelijk zegevieren op het geld?

Ik hoop dat het openbaar onderzoek raad brengt en dat er voldoende argumenten en bezwaren zullen zijn om dit project tot realistische proporties terug te brengen."

  • (1) "Alle maskers zijn afgevallen", Het Belang van Limburg, woensdag 13 maart 2019, online.
  • Zie onder andere ook "Klimaatproblematiek" van dinsdag 22 januari 2019 op deze website.

​Foto: www.hbvl.be