Financiële toestand van Sint-Truiden: erg!

Op dinsdag 21 december 2021 vond in de gemeenteraad van Sint-Truiden de bespreking plaats van de begroting 2022 en de meerjarenplanning.

“Hieruit blijkt nog maar eens hoe erg het gesteld is met de gemeentefinanciën van de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Alle cijfers en parameters zijn compleet ontspoord.

De schulden zijn  nog nooit zo hoog geweest: 3 550 euro per inwoner.

Ik heb in mijn lange politieke loopbaan zelden zo een beknopte gemeenteraad geweten waar de begroting en de meerjarenplanning behandeld werden.
Kan moeilijk anders: buiten een korte toelichting van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en schepen van Financiën Jo François (N-VA) is er geen enkele uitleg gebeurd op basis van de echte cijfers.
Wij moeten ons als gemeenteraadsleden tevreden stellen met een gemeenteraadscommissie van enkele weken geleden, waar de financieel directeur een aantal cijfers toelichtte.
Een begroting en een meerjarenplanning zijn een zaak van de politiek, niet van de administratie.

En waar is de beleidsnota voor 2022 met de projecten, die de CD&V, Open Vld en N-VA willen realiseren?
In de periode dat wij als Socialisten deel uitmaakten van de meerderheid, stonden wij erop om elk jaar zo’n tekst op te stellen.

Wij moeten de plannen voor 2022 zelfs vernemen via de krant Het Belang van Limburg, waarbij de subjectieve lokale journalist, zoals gewoonlijk, zelfs geen reactie vraagt aan de oppositie. (1)

Het beste bewijs dat deze meerderheid de democratisch verkozen gemeenteraad niet ernstig neemt, was de niet-aanwezigheid van eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA).
Je moet maar durven.”

Hieronder vindt u de grote lijnen van de tussenkomst van VOORUIT-fractieleider Gert Stas.